Szczegóły ebooka

Transformacje praktyk mobilności miejskiej. Usługi i wartości, rutyny i innowacje

Transformacje praktyk mobilności miejskiej. Usługi i wartości, rutyny i innowacje

Ryszard Kłeczek, Mirosława Pluta-Olearnik, Anetta Pukas

Ebook

W książce podjęto problematykę transformacji praktyk mobilności miejskiej w kontekście kreowania wartości dla interesariuszy i tworzenia innowacji w sektorze usług. Celem opracowania jest wyjaśnienie, w jaki sposób dostawcy, użytkownicy i inni interesariusze współtworzą i transformują dwie praktyki mobilności miejskiej, czyli codzienne dojazdy do pracy/uczelni środkami komunikacji miejskiej lub zamiennie autem na minuty. W publikacji przedstawiono interpretacje tworzenia wartości w usługach i innowacjach oraz zaprezentowano istniejący dorobek naukowy w zakresie usługi mobilności miejskiej. Opracowanie zawiera również analizę przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących praktyk komunikacji miejskiej i samochodów na minuty oraz ich transformacji. Wyniki badań mogą wskazywać kierunek rozważań innym badaczom, ale mają też walor aplikacyjny – wskazując możliwości kreowania wartościowych usług mobilności miejskiej w praktyce zmieniających się miast.

Wstęp 9

1. Interpretacje tworzenia wartości w usługach i innowacjach 13

1.1. Logika usługowa (Service-Dominant Logic) i „wartość w użyciu” (value-in-use) 13

1.2. Teoria praktyk społecznych (Theory of Social Practices) 16

1.3. Innowacje – interpretacje procesów kreowania wartości 19

2. Usługi mobilności miejskiej – wcześniejsze badania 27

2.1. Badania zależności między rozwojem miast i mobilnością 27

2.2. Badania dotyczące zmian modalności mobilności miejskiej 32

2.3. Dotychczasowe konceptualizacje w badaniach mobilności miejskiej z wykorzystaniem logiki usługowej, wartości w użyciu i teorii praktyk społecznych. Luki badawcze i problem badawczy/pytania

badawcze 39

3. Komunikacja miejska i samochody na minuty: transformacje praktyk mobilności miejskiej. Wyniki badań empirycznych 45

3.1. Przedmiot badań, założenia i metoda badawcza 45

3.2. Analiza i wyniki badania 47

3.3. Model transformacji praktyk mobilności miejskiej – repertuar praktyk 71

4. Wkład badania w rozwój wiedzy oraz praktyczne aspekty innowacji w praktykach społecznych 76

4.1. Wkład badania w rozwój wiedzy o mobilności miejskiej 76

4.2. Zasady pracy interdyscyplinarnych zespołów badawczych w projektowaniu i wdrażaniu innowacji opartych na wykorzystaniu teorii praktyk społecznych (TPS) 78

Zakończenie 85

Załącznik 88

Literatura 97

Spis rysunków 104

Spis tabel 104

Summary 105

  • Tytuł: Transformacje praktyk mobilności miejskiej. Usługi i wartości, rutyny i innowacje
  • Autor: Ryszard Kłeczek, Mirosława Pluta-Olearnik, Anetta Pukas
  • ISBN: 978-83-7695-854-5, 9788376958545
  • Data wydania: 2021-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22d4
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu