Szczegóły ebooka

System wyrównania finansowego w państwie federalnym na przykładzie RFN

System wyrównania finansowego w państwie federalnym na przykładzie RFN

Paweł Kowalik

Ebook

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie badaczy problematyką finansów federalnych. Horyzontalny i wertykalny podział władzy, realizacja zasady subsydiarności, wzajemne ograniczanie i kontrolowanie się władzy powodują, że ustrój ten postrzegany jest często jako dobre rozwiązanie dla struktur ponadnarodowych. Publikacja stanowi wkład w dyskurs naukowy dotyczący zagadnień związanych z tematem wyrównania finansowego w państwie federalnym. System ten opisano od poziomu federalnego, a także od strony poszczególnych krajów związkowych. Monografia jest kierowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które zajmują się problemami finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego.

Wstęp 3

Rozdział 1

Rozwiązania ustrojowe państwa federalnego na przykładzie Niemiec 11

1.1. Istota państwa federalnego 11

1.2. Cechy federalizmu niemieckiego 21

1.3. Ewolucja i charakterystyka poszczególnych jednostek federacji 24

Rozdział 2

System wyrównania federalnego 35

2.1. System wyrównania federalnego do 2020 roku 35

2.1.1. Rozwiązania prawno-instytucjonalne 35

2.1.2. Dynamika i struktura 43

2.2. System wyrównania federalnego po 2020 roku 54

Rozdział 3

Metody i instrumenty wyrównania dochodów w krajach związkowych 60

3.1. Kwota środków wyrównujących i jej podział w ramach wyrównania 63

3.2. Sposób wyliczania potencjału podatkowego, dochodowego lub finansowego jednostek samorządu terytorialnego 80

3.3. Obliczanie zapotrzebowania finansowego 94

3.4. Subwencja ogólna – sposób wyliczania i jej podział 111

Zakończenie 126

Bibliografia 130

Spis tabel 135

Spis rysunków 135

Summary 137

  • Tytuł: System wyrównania finansowego w państwie federalnym na przykładzie RFN
  • Autor: Paweł Kowalik
  • ISBN: 978-83-7695-856-9, 9788376958569
  • Data wydania: 2021-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22d5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu