Szczegóły ebooka

Proces rehabilitacji kompleksowej w Polsce - aspekty psychologiczne, społeczno-ekonomiczne i organizacyjne

Proces rehabilitacji kompleksowej w Polsce - aspekty psychologiczne, społeczno-ekonomiczne i organizacyjne

Ewa Szostak, Alina Czapiga, Małgorzata Paprocka-Borowicz

Ebook

Monografia jest próbą zaakcentowania potrzeby zmiany podejścia do osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowane ujęcie jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne – łączy wiedzę z psychologii, medycyny i ekonomii. Celem autorek było poruszenie problematyki rehabilitacji kompleksowej, wskazanie na obszerność i wagę wszystkich jej komponentów oraz podkreślenie, że systemowe podejście do procesu rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnościami powoduje wzrost udziału tych osób w aktywnym życiu społecznym i zawodowym. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób wspierających proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, a także do instytucji i ludzi kształtujących system rehabilitacji, mogących aktywnie reagować na zmieniające się uwarunkowania rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Wstęp 7

1. Podstawy teoretyczne rehabilitacji 11

1.1. Niepełnosprawność jako problem indywidualny i społeczny 11

1.2. Rehabilitacja – działania praktyczne oparte na założeniach teoretycznych 14

1.3. Pojęcie i rodzaje rehabilitacji 16

1.4. System rehabilitacji kompleksowej – geneza i rozwój 23

1.5. Doświadczenia Polskiej Szkoły Rehabilitacji 26

2. Przesłanki wdrożenia systemu rehabilitacji kompleksowej w Polsce 29

2.1. Problemy funkcjonowania rehabilitacji medycznej 29

2.2. Problemy funkcjonowania rehabilitacji społecznej 38

2.3. Rehabilitacja zawodowa 42

3. Charakterystyka systemu rehabilitacji kompleksowej 49

3.1. Obszar medyczno-funkcjonalny w rehabilitacji kompleksowej 49

3.2. Obszar oddziaływań psychologiczno-społecznych w rehabilitacji kompleksowej 50

3.3. Obszar rehabilitacyjnych działań zawodowych 53

3.4. Kompleksowa praca rehabilitacyjna – doświadczenia medyczno-psychologiczne 54

4. Organizacja systemu rehabilitacji kompleksowej – aspekty instytucjonalne i prawne 58

4.1. Podstawy rehabilitacji systemowej 58

4.2. Uwarunkowania prawne 70

4.3. Uwarunkowania instytucjonalne i organizacja rehabilitacji kompleksowej 75

5. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją – nowy zawód w procesie rehabilitacji kompleksowej 81

5.1. Wymagania edukacyjne i społeczne 81

5.2. Zakres kompetencji 83

5.3. Szanse, potrzeby i zagrożenia dla zawodu specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją 86

5.4. Perspektywy rozwoju zawodu w kontekście doświadczeń zagranicznych 89

Zakończenie 96

Bibliografia 99

Spis rysunków 106

Spis tabel 106

Summary 107

  • Tytuł: Proces rehabilitacji kompleksowej w Polsce - aspekty psychologiczne, społeczno-ekonomiczne i organizacyjne
  • Autor: Ewa Szostak, Alina Czapiga, Małgorzata Paprocka-Borowicz
  • ISBN: 978-83-7695-847-7, 9788376958477
  • Data wydania: 2021-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22d8
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu