Szczegóły ebooka

Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia

Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia

Jarosław Witkowski

Ebook

Książka opisuje dzieje logistyki wojskowej, ekonomicznej i społecznej oraz przybliża postaci ich prekursorów. Mimo iż praca ma charakter monografii naukowej, nie jest przeznaczona tylko dla pracowników i studentów wyższych uczelni specjalizujących się w logistyce. Przywoływane bowiem fakty historyczne i zidentyfikowane prawidłowości rozwoju teorii i praktyki zarządzania logistycznego mogą zainteresować również wszystkich czytelników dążących do pogłębienia wiedzy o dziejach naszej cywilizacji z perspektywy historii i kierunków rozwoju myśli zarządczej.

Wstęp 7

1. Logistyka w dziejach wojen i wojskowości 11

1.1. Logistyka jako dyscyplina nauk wojskowych 11

1.2. Aleksander Macedoński jako prekursor logistyki wojskowej w starożytności 22

1.3. Logistyka kampanii napoleońskich w 1805 i 1812 roku 26

1.4. Logistyka wojskowa w okresie transportu zmechanizowanego 32

1.5. Ewolucja roli logistyki w dziejach podboju kosmosu 41

2. Logistyka w zarządzaniu i polityce gospodarczej 47

2.1. Istota i ewolucja logistyki w systemie nauk ekonomicznych 47

2.2. Etapy rozwoju logistyki w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami i łańcuchami dostaw 55

2.3. Geneza oraz kierunki rozwoju technologii wspierających zarządzanie logistyczne w erze Industry 4,0 64

2.4. Polityka logistyczna jako nowy rodzaj polityki gospodarczej państw i regionów 77

3. Logistyka w doskonaleniu jakości życia 87

3.1. Zmiany priorytetów logistyki w sferze ochrony środowiska i realizacji zadań publicznych 87

3.2. Logistyka miejska w podwyższaniu jakości życia mieszkańców miast 92

3.3. Logistyka humanitarna w sytuacjach kryzysowych 103

3.4. W kierunku doskonalenia jakości życia, czyli projekty logistyczne w kulturze, sporcie, turystyce i rekreacji 109

Zakończenie 115

Literatura 119

Spis rysunków 126

Spis tabel 126

Summary 127

  • Tytuł: Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia
  • Autor: Jarosław Witkowski
  • ISBN: 978-83-7695-852-1, 9788376958521
  • Data wydania: 2021-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22d9
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu