Szczegóły ebooka

Ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowych nierówności rozwojowych

Ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowych nierówności rozwojowych

Karol Kociszewski, Monika Paradowska, Johannes (Joost) Platje

Ebook

Monografia stanowi bogate źródło aktualnej wiedzy na temat podłoża i uwarunkowań międzynarodowych nierówności rozwojowych. Obejmuje teoretyczne ujęcie oraz charakterystykę historycznych przyczyn zacofania. Zawiera wyniki analiz danych statystycznych dotyczących rozwoju gospodarczego i przykłady empiryczne, co służy przełożeniu wybranych teorii na praktykę, ich zastosowaniu do wyjaśniania rzeczywistych przemian zachodzących w gospodarce światowej i kierunków polityki rozwojowej. Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – teoretyków, praktyków oraz studentów (zwłaszcza na kierunkach ekonomia, stosunki międzynarodowe i międzynarodowe stosunki gospodarcze), pozwala na pogłębienie wiedzy, inspiruje do jej rozszerzania.

Wykaz skrótów 11

1. Zmiany nierówności pomiędzy głównymi grupami państw gospodarki

światowej od drugiej połowy XX wieku 15

1.1. Pomiar nierówności – zagadnienia wstępne 15

1.2. Zmiany wartości wskaźników wzrostu i rozwoju gospodarczego państw wysoko rozwiniętych i rozwijających się 17

2. Historyczne uwarunkowania współczesnej pozycji handlowej państw rozwijających się 34

3. Kraje rozwijające się a problem zadłużenia 50

3.1. Główne powody zadłużania się państw rozwijających się 50

3.2. Podstawowe działania wobec problemu zadłużenia 52

4. Polityka gospodarcza w skali międzynarodowej 56

4.1. Pomoc rozwojowa 56

4.2. Oddziaływanie organizacji międzynarodowych na sposób prowadzenia polityki ekonomicznej w krajach rozwijających się 64

5. Teorie ekonomiczne wyjaśniające dysproporcje w poziomie rozwoju w skali międzynarodowej 73

5.1. Diagnoza sytuacji gospodarczej krajów rozwijających się 73

5.2. Propozycje działań prorozwojowych 77

6. Stosunki handlowe krajów rozwijających się w procesach globalizacji i regionalizacji 82

6.1. Rola handlu międzynarodowego w ewolucji krajów rozwijających się 82

6.2. Włączanie się państw rozwijających się w wielostronny system handlowy 90

6.3. Udział krajów rozwijających się w handlu światowym 106

7. Trendy w globalnych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych 119

7.1. Rola BIZ w dynamizowaniu procesów rozwojowych 119

7.2. Kierunki przepływu oraz struktura BIZ w krajach rozwiniętych i rozwijających się 122

7.3. Społeczno-ekonomiczne efekty BIZ w krajach rozwijających się 130

Zakończenie 135

Bibliografia 147

Spis rysunków 157

Spis tabel 158

Summary 159

  • Tytuł: Ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowych nierówności rozwojowych
  • Autor: Karol Kociszewski, Monika Paradowska, Johannes (Joost) Platje
  • ISBN: 978-83-7695-824-8, 9788376958248
  • Data wydania: 2021-06-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22ed
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu