Szczegóły ebooka

Wartość nieruchomości mieszkaniowej w nowoczesnych uwarunkowaniach przestrzennych i gospodarczych

Wartość nieruchomości mieszkaniowej w nowoczesnych uwarunkowaniach przestrzennych i gospodarczych

Stanisław Korenik, Alicja Zakrzewska-Półtorak, Andrzej Łuczyszyn

Ebook

We współczesnych realiach społeczno-gospodarczych ważne jest szerokie identyfikowanie źródeł kształtowania się wartości nieruchomości oraz relacji tego procesu do zjawisk zachodzących w różnych wymiarach przestrzennych gospodarki. W monografii omówiono wybrane nowoczesne czynniki przestrzenne i gospodarcze – w kontekście rozwoju rynków nieruchomości, oraz wskazano, w jaki sposób wpływają one na wartość nieruchomości mieszkaniowych. W grupie czynników przestrzennych uwzględniono lokalizację oraz zjawisko renty położenia, w opisie czynników ekonomicznych zaś odniesiono się przede wszystkim do kształtowania się nowych uwarunkowań gospodarczych, w tym GOW, w kontekście globalizacji oraz bezpieczeństwa publicznego. Rozważania odniesiono także do rodzajów potencjalnych przestępstw występujących na rynkach nieruchomości.

Proces szacowania wartości nieruchomości nabiera obecnie nowego wymiaru, a odniesienie go do dynamicznej sytuacji naszego kraju może stanowić ciekawy przykład aplikacyjno-porównawczy w relacji do koncepcji i modeli teoretycznych.

Wstęp 7

1. Lokalizacja, renta położenia, renta gruntowa – znaczenie dla wartości nieruchomości 11

1.1. Lokalizacja 11

1.2. Renta i jej rodzaje w przestrzeni 18

1.3. Renta położenia 30

2. Kształtowanie się nowej gospodarki w relacji do wartości nieruchomości 35

2.1. Pojęcie i cechy nowej gospodarki 35

2.2. Związki między globalizacją a GOW 44

2.3. Miasta w nowych realiach gospodarczych 47

2.4. Nieruchomość i jej wycena w nowych realiach 54

3. Wzrastająca rola bezpieczeństwa jako czynnika kształtującego rynek nieruchomości 58

3.1. Przestrzenny wymiar bezpieczeństwa, aspekt nieruchomości 58

3.2. Planowanie przestrzeni miejskich w aspekcie bezpieczeństwa 65

3.3. Założenia i wdrożenie programu Secure by design 71

3.4. Zagrożenia na rynku nieruchomości 77

4. Cena i wartość nieruchomości mieszkaniowych w świetle omówionych czynników przestrzennych i gospodarczych – analiza empiryczna 82

4.1. Szacowanie wartości nieruchomości mieszkaniowej – uwarunkowania i stopień obiektywizmu 82

4.2. Ceny i wartość nieruchomości mieszkaniowych w Europie 87

4.3. Ceny i wartość nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce 98

Zakończenie 108

Literatura 110

Spis rysunków 116

Spis tabel 117

Summary 118

  • Tytuł: Wartość nieruchomości mieszkaniowej w nowoczesnych uwarunkowaniach przestrzennych i gospodarczych
  • Autor: Stanisław Korenik, Alicja Zakrzewska-Półtorak, Andrzej Łuczyszyn
  • ISBN: 978-83-7695-837-8, 9788376958378
  • Data wydania: 2021-06-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22hg
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu