Szczegóły ebooka

Rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950

Rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950

Marian Muszkiewicz

Ebook

Monografia jest efektem wieloletnich badań autora poświęconych środowiskom rzemieślniczo-kupieckim. Jego celem było ukazanie środowiska pozarolniczego sektora gospodarki prywatnej na Dolnym Śląsku funkcjonującego w specyficznych warunkach socjalistycznej Polski. Podstawę źródłową opracowania stanowią zasoby archiwalne zarówno regionalne, jak i centralne, zawierające materiały oddające charakterystykę środowiska sektora prywatnego. Chronologiczne ramy pracy zamyka okres 1945–1950, w tych latach bowiem w Polsce dokonywały się niezwykle istotne przeobrażenia o charakterze społeczno-gospodarczym i politycznym.

Wstęp 7

Rozdział 1

Rzemiosło, handel, drobny przemysł prywatny w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach PRL 11

1.1. Pozarolniczy sektor gospodarki prywatnej – problemy definicyjne i jego znaczenie 11

1.2. Rzemieślnicy, kupcy, drobni przemysłowcy w dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie okupacji 16

1.3. Funkcjonowanie pozarolniczego sektora gospodarki prywatnej w Polsce po 1945 r. 23

1.4. Sektor gospodarki prywatnej w polityce PRL 34

Rozdział 2

Pozarolniczy sektor gospodarki prywatnej w działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 49

2.1. Rozwój społeczno-gospodarczy wschodnich prowincji Niemiec do 1945 r. 49

2.2. Rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy – motywy migracji, pochodzenie społeczno-zawodowe i terytorialne 65

2.3. Rzemiosło na Dolnym Śląsku 88

2.4. Przemysł prywatny na Dolnym Śląsku 104

2.5. Przebieg i wpływ „bitwy o handel” na kupiectwo dolnośląskie 119

2.6. Trudne początki dolnośląskiego transportu prywatnego 136

Rozdział 3

Przedstawiciele pozarolniczego sektora gospodarki prywatnej w partiach politycznych na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 149

3.1. Rzemieślnicy i kupcy w Stronnictwie Demokratycznym na Dolnym Śląsku 149

3.2. Rzemieślnicy i kupcy w Stronnictwie Pracy na Dolnym Śląsku 172

3.3. Przedstawiciele miejskiego sektora gospodarki prywatnej w PPR, PPS i PZPR na Dolnym Śląsku 192

Zakończenie 209

Bibliografia 213

Spis rysunków i tabel 225

Summary 227

  • Tytuł: Rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950
  • Autor: Marian Muszkiewicz
  • ISBN: 978-83-7695-805-7, 9788376958057
  • Data wydania: 2021-06-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22ko
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu