Szczegóły ebooka

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce

Leszek Kucharski, Iwona Kukulak-Dolata, Paweł Matysiak, Anna Rutkowska

Ebook

Prezentowana czytelnikom książka stanowi zbiór czterech opracowań, które koncentrują się na funkcjonowaniu regionalnych i lokalnych rynków pracy. Pojęcie regionalnego rynku pracy jest w niniejszej publikacji utożsamiane z obszarem całego województwa, zaś lokalny rynek pracy to obszar powiatu (w tym również miast funkcjonujących na prawach powiatu).

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna, dla osób zajmujących się na co dzień ekonomią pracy, w tym pracowników różnych instytucji rynku pracy, takich jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje edukacyjne. Treści zawarte w niej powinny wyposażyć zarówno studentów, jak i innych czytelników w wiedzę w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz przygotować ich do samodzielnego prowadzenia analiz rynku pracy w różnych wymiarach, w tym przestrzennym.

Wprowadzenie 7

 

Rozdział 1. Sytuacja na regionalnych rynkach pracy w Polsce 9

1.1. Wprowadzenie          9

1.2. Determinanty bezrobocia w świetle wybranych teorii      10

1.3. Tendencje zmian poziomu aktywności zawodowej            13

1.4. Poziom oraz struktura pracujących       17

1.5. Poziom i struktura bezrobocia                23

1.6. Wpływ zmian współczynników aktywności zawodowej i stóp zatrudnienia na zmiany stóp bezrobocia w przekroju województw  33

1.7. Podsumowanie          38

 

Rozdział 2. Aktywizacja regionalnych rynków pracy w Polsce – wybrane problemy        41

2.1. Wprowadzenie          41

2.2. Rynek pracy i jego elementy   42

2.3. Dlaczego państwo powinno ingerować w funkcjonowanie rynku pracy?     43

2.4. Polityka rynku pracy i jej formy              46

2.5. Aktywna polityka rynku pracy w przekroju regionalnym  52

2.6. Efektywność aktywnej polityki rynku pracy         59

2.7. Podsumowanie          64

 

Rozdział 3. Zróżnicowanie sytuacji na powiatowych rynkach pracy w województwie łódzkim      67

3.1. Wprowadzenie          67

3.2. Charakterystyka województwa łódzkiego i jego powiatów               68

3.3. Pracujący     71

3.4. Bezrobotni  76

3.5. Oferty pracy               89

3.6. Wynagrodzenia          92

3.7. Podsumowanie          96

 

Rozdział 4. Sytuacja mieszkańców miast na rynku pracy w Polsce         99

4.1. Wprowadzenie           99

4.2. Aktywność zawodowa               100

4.3. Analiza popytu na pracę           111

4.4. Stopa bezrobocia oraz przeciętny czas poszukiwania pracy             126

4.5. Podsumowanie           130

 

Bibliografia         133

Spis map             139

Spis tabel            141

Spis wykresów   143

  • Tytuł: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce
  • Autor: Leszek Kucharski, Iwona Kukulak-Dolata, Paweł Matysiak, Anna Rutkowska
  • ISBN: 978-83-8220-477-3, 9788382204773
  • Data wydania: 2021-06-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22l2
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego