Helion


Szczegóły ebooka

Krajowe Standardy Rachunkowości 2021 - Praktyczne zastosowanie, przykłady księgowań

Krajowe Standardy Rachunkowości 2021 - Praktyczne zastosowanie, przykłady księgowań


Książka porusza najważniejsze aspekty związane z zawieraniem umów z kierowcami, kierowaniem osób zatrudnianych na stanowisku kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne, rozliczaniem należności za czas podróży służbowych, ograniczeniami w zakresie czasu pracy, systemami czasu pracy i prowadzeniem ewidencji oraz dokumentacją kierowcy. Najnowsze wydanie uwzględnia zmiany przewidziane w Pakiecie Mobilności m.in. w zakresie odpoczynku czy też przedłużenia czasu jazdy w związku z powrotem do bazy.