Helion


Szczegóły ebooka

Obraz, obiekt, narracja. Doświadczenie wizualne Zofii Rydet

Obraz, obiekt, narracja. Doświadczenie wizualne Zofii Rydet

Za podstawę rozważań nad kulturowym znaczeniem twórczości Zofii Rydet autorzy przyjęli „analizę etymologiczną” pojęcia fotografii. Dostrzegają oni w tym rodzaju przekazu istotny czynnik modyfikujący zachowane w tradycji pojęcia tekstu i opowieści oraz związany z nimi przykład szerzej rozumianego myślenia przy pomocy obrazów. Zastosowane ujęcie metodologiczne prowadzi do przedstawienia Zapisu socjologicznego jako aktualizacji znaczeń doświadczenia i rytuału zawartych w tradycji pojęcia fotografii, a odzwierciedlonych w fotograficznym cyklu Zofii Rydet. Autorzy stawiają pytanie o przyczyny rosnącej dziś popularności odkrywanych w nim obrazów świata, podejmując jednocześnie próbę rekonstrukcji fotograficznej poetyki Zofii Rydet. W rozważaniach tych gatunkowe pojęcie cyklu jest rozpatrywane m.in. jako zagadnienie z pogranicza narratologii oraz artystycznych praktyk performance’u. Twórczość polskiej fotografki pełni w książce także funkcję poznawczej inspiracji do szerszych rozważań teoretycznych nad miejscem obrazów fotograficznych we współczesnej kulturze. Aspekt teoretyczny publikacji prowadzi ku propozycji pojęcia „zwrotu fotograficznego”, którego przykładem są prace Zofii Rydet. Teoretyczny kontekst kulturowy nakreślony wraz z podjętą w książce próbą omówienia immanentnej poetyki fotograficznej Zofii Rydet znajdują wspólny punkt w powrocie do korzeni fotografii, prezentując proces kształtowania się ostatecznego pomysłu cyklu fotograficznego jako splotu wartości estetycznej z towarzyszącą jej obserwacją antropologiczną.

Mariusz Gołąb

wstęp 7

 

Mariusz Gołąb

DOŚWIADCZENIE OBRAZOWE CYKLU

1. Powieść rzeka 13

2. Niepasująca materia: tekst i rzeczy 25

3. Antropolożka i narratorka 35

4. Fotograficzny performance i dwa typy ucieleśnienia 45

5. Twarze, maski, wizerunki 65

6. Światło, realizm, negatyw 75

7. Na zakończenie – indeks, hêsychia, proces 95

 

MIĘDZY NEGATYWEM A POZYTYWEM PRZYCZYNEK DO FOTOESTETYKI ZOFII RYDET

1. Stefan Czyżewski: Contact sheets – (nie)dyskretny urok stykówek 103

2. Mariusz Gołąb: Stykówki Prezapisu 109

 

ANEKS

Mariusz Gołąb: Ścieżki Zofii Rydet – kontynuacje 125 Stefan Czyżewski: Zwrot fotograficzny 137

 

BIBLIOGRAFIA 169

SPIS ILUSTRACJI 179

INDEKS OSÓB 185

 

DO PUBLIKACJI DOŁĄCZONO FILM “PAPIERKI Z CUKIERKÓW"

  • Tytuł: Obraz, obiekt, narracja. Doświadczenie wizualne Zofii Rydet
  • Autor: Mariusz Gołąb, Stefan Czyżewski
  • ISBN Ebooka: 978-83-8220-483-4, 9788382204834
  • Data wydania ebooka: 2021-07-15
  • Identyfikator pozycji: e_23mt
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego