Helion


Szczegóły ebooka

CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

Wśród zagrożeń w cyberprzestrzeni szczególnie groźne jest zagrożenie cyberprzemocy – zagrożenie, które nie zawsze się dostrzega i wielokrotnie wręcz lekceważy, a które coraz częściej dotyka nas wszystkich. Najogólniej ujmując, cyberprzemoc możemy sprowadzić do prześladowania, zastraszania, szantażowania, nękania, obrażania i wyśmiewania innych osób lub grup za pośrednictwem współczesnych technik i technologii ICT. Prezentowana publikacja jest zbiorem wyników badań pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, które są upowszechniane i wykładane w procesie dydaktycznym.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1 Cyberprzemoc zagrożeniem cywilizacji informacyjnej

(dr hab. inż. M. Kowalewski, profesor uczelni)  9

Rozdział 2 Cybermanipulacja jako samodzielna forma i stały składnik przemocy informacyjnej w cyberprzestrzeni (dr hab. J. Janowski, profesor uczelni) 27

Rozdział 3 Zagrożenia wynikające z uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu

(dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz) 49

Rozdział 4 Od swobody wypowiedzi w Internecie po „wirtualny lincz”– próba analizy natury hejtu w sieci (dr T. Dusiewicz) 60

Rozdział 5 Steganografia jako źródło cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy (dr hab. M. Jakubiak, profesor uczelni) 72

Rozdział 6 Cyberprzemoc w relacjach zawodowych: aspekty antropologiczno-prawne

(dr A. Bartnik, dr K. Pawłowska) 92

Rozdział 7 Obowiązki państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, a prawa człowieka

(dr K. Chrostowska-Malak) 110

Bibliografia 126

Zakończenie 129

 

  • Tytuł: CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
  • Autor: Marian Kowalewski, Marek Jakubiak
  • ISBN Ebooka: 978-83-8156-234-8, 9788381562348
  • Data wydania ebooka: 2021-07-20
  • Identyfikator pozycji: e_23px
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej