Szczegóły ebooka

978-83-8220-490-2

978-83-8220-490-2

Piotr Szews

Ebook

We współczesnych mediach oprócz szybkości przekazu liczy się sposób, w jaki treści trafiają do odbiorcy oraz używane platformy czy atrakcyjność i kondensacja informacji. Dominacja urządzeń mobilnych, nie tylko jako środków komunikacji, ale również jako środków konsumpcji materiałów dziennikarskich, powodują, że nad tekstem często przeważają treści wizualne i multimedialne. Pomaga to w efektywnym odwołaniu się do wyobraźni odbiorcy, ale też maksymalizuje skuteczność przekazu. Na procesie wizualizacji danych autor koncentruje się w pierwszej części publikacji, podkreślając, że mimo obecności niemal w każdej dziedzinie piktogramów, map, infografik, operowania obrazem w różnych mediach i na różnych poziomach, odbiorca dla prawidłowego odczytania takich komunikatów musi posiadać odpowiednie kompetencje. W drugiej części z kolei prezentuje stosunkowo nową, rozwijającą się gałąź dziennikarstwa – opartego na danych, przedstawiając możliwości, jakie niosą one ze sobą w połączeniu z umiejętnością dostrzegania w nich historii i opowiedzenia jej w formie cyfrowej informacji.

Wstęp                7

 

ROZDZIAŁ 1

1.1. Definicja danych   11

1.1.1. Dane jako nowe możliwości dla dziennikarza              12

1.1.2. Dane jako część nowych mediów     14

1.2. Wizualizacja danych           15

1.3. Grafika statyczna 17

1.4. Grafika interaktywna         19

1.5. Problemy percepcji danych            20

1.6. Wizualizacja a manipulacja              25

1.6.1. Manipulacja wizualizacją danych – studium przypadku       29

1.6.2. Wybrane sposoby przekłamań na wykresach i grafikach informacyjnych   39

1.7. Zasady poprawnego konstruowania wykresów i prezentacji danych          53

1.8. Funkcja koloru w wizualizacji danych         54

 

ROZDZIAŁ 2

2.1. Liczby         59

2.2. Bazy danych           62

2.3. Dziennikarstwo danych – definicja pojęcia              66

2.4. Dziennikarstwo danych w Polsce  69

2.5. Dziennikarstwo danych jako część nowych mediów            70

2.6. Computer-Assisted Reporting        75

2.6.1. Computer-Assisted Reporting a dziennikarstwo precyzyjne               75

2.6.2. Związki między dziennikarstwem danych i CAR         76

2.6.3. Przyszłość Computer-Assisted Reporting      77

2.7. Algorytmizacja danych i big data 79

2.8. Źródła informacji w dziennikarstwie danych           81

2.8.1. Systematyka źródeł informacji w dziennikarstwie danych    86

2.8.2. Biały wywiad i źródła open source    87

2.8.3. Otwarte źródła informacji    88

2.8.4. Analiza wybranych portali danych jako przykładów źródeł informacji           90

2.9. Data blog i data blogging                95

2.9.1. Definicja blogu jako tło teoretyczne               95

2.9.2. Data blog – definicja pojęcia              100

2.10. Dane jako źródło rozrywki             102

2.10.1. Infotainment jako punkt wyjścia    102

2.10.2. Datatainment          103

 

Zakończenie    107

 

Bibliografia       109

  • Tytuł: 978-83-8220-490-2
  • Autor: Piotr Szews
  • ISBN: 978-83-8220-490-2, 9788382204902
  • Data wydania: 2021-07-23
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23sn
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego