Szczegóły ebooka

Pamięć gromadzi prochy. Szkice historyczne i osobiste

Pamięć gromadzi prochy. Szkice historyczne i osobiste

Andrzej Romanowski

Ebook

Książka ukazuje różne momenty historii Polski – od XI do XXI wieku. Ale wszystko jest tu na opak. Narodowe katastrofy jako następstwa „wstawania z kolan”. Pierwsze powstanie jako dzieło psychopaty. Niemcy, Żydzi, Rusini jako ofiary Polaków. Komuniści jako ci, co uratowali Polskę. Autor prowokuje, bo szuka sensu polskich dziejów, bo patrzy z różnych punktów widzenia i wszędzie dostrzega drugie dno. Dziś – zdaje się mówić – jesteśmy wykorzenieni z polskiej tradycji, nie rozumiemy jej. Nasza pamięć gromadzi tylko prochy. Mistrzowie autora, ludzie trzech pokoleń, ukazują wachlarz polskich postaw w minionym stuleciu. Reportaże z podróży po Europie Środkowo-Wschodniej łączą się z próbami pojednania z sąsiadami i z analizą dziedzictwa komunizmu. Tradycje rodzinne mówią o polskiej walce o niepodległość, a „żydowska kamienica” przywołuje czas wielonarodowej Rzeczypospolitej. Z książek Andrzeja Romanowskiego ta jest najbardziej osobista.


Prof. dr hab. Andrzej Romanowski pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Historii PAN. Jest redaktorem naczelnym Polskiego słownika biograficznego oraz kierownikiem Katedry Kultury Literackiej Pogranicza UJ. W wydawnictwie Universitas redaguje serię Biblioteka Literatury Pogranicza. Autor szeregu książek naukowych, eseistycznych i publicystycznych. W ostatnich latach wydał: Antykomunizm, czyli upadek Polski (2019), Wschodnim pograniczem literatury polskiej (2018), Tak, jestem córką Jakuba Bermana (2016, z Lucyną Tychową), Eugeniusz Kwiatkowski (2014), Wielkość i upadek „Tygodnika Powszechnego” oraz inne szkice (2011).
 

Od autora

Szkice zamierzchłe

Obce władczynie

Poganie w Warszawie

Moskale w Warszawie

Rewolucja po polsku

Tatar czy Jankes?

Joachim Denisko wstał z kolan

Szkice środkowoeuropejskie

Smutek Gyulafehervar

Rodzinna Ukraina

Chorzy na Moskala

Krakowskie lata Romana Dmowskiego

Ostatnie Zgromadzenie Obojga Narodów

Ostatnia znad Niemna

Ostatni z Kresów

Szkice komunistyczne

W Smoleńsku i w Mińsku

W Twerze i w Miednoje

Ziemia wydaje prochy

Zbrodnia na „Nilu”

Rola dziejowa polskich komunistów

Polski Imre Nagy

Czym jest polskość

Szkice niemiłe

Brzemię pogromów

Płacz nad prawosławiem

Polska – ojczyzna Niemców

Szkice o mistrzach

Dlaczego pan nie działa?

Z Krakowa na Lennox Gardens

Być kurierem

Przyjaciel Fieldorfa

Mądrość zwyciężonych

Łącznik

„Aby zbyt łatwo nie zgiąć karku”

Szkice rodzinne

Moja żydowska kamienica

Nie ma już Bytnarów

Moj wuj wyklęty

Informacje o pierwodrukach

Indeks nazwisk

  • Tytuł: Pamięć gromadzi prochy. Szkice historyczne i osobiste
  • Autor: Andrzej Romanowski
  • ISBN: 978-83-242-6564-0, 9788324265640
  • Data wydania: 2021-07-26
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23ul
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS