Szczegóły ebooka

Terapia lasem w badaniach i praktyce

Terapia lasem w badaniach i praktyce

Katarzyna Simonienko

Ebook

Dendroterapia i jej zalety - autorstwa lekarza psychiatrii

Wstęp............................................................................................................. 7
I. Wchodząc do lasu...................................................................................... 9
1. Zdrowy jak dąb......................................................................................... 11
2. Kąpiele leśne.............................................................................................. 14
3. Jak to się wszystko zaczęło, czyli historia shinrin-yoku...................... 15
4. Mechanizmy działania kąpieli leśnych.................................................. 18
II. Terapia lasem w badaniach...................................................................... 23
1. Wpływ na reakcje fizjologiczne.............................................................. 25
2. Odporność ................................................................................................ 26
3. Fizjologiczne wskaźniki stresu............................................................... 32
4. Ciśnienie tętnicze krwi, tętno................................................................. 35
5. Niewydolność krążenia............................................................................ 40
6. Praca układu nerwowego........................................................................ 41
7. Cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny................................................ 46
8. Zaburzenia psychiczne............................................................................ 53
9. Narządy zmysłów..................................................................................... 57
9.1. Wzrok............................................................................................... 57
9.2. Słuch................................................................................................. 63
9.3. Węch................................................................................................. 63
9.4. Dotyk................................................................................................ 67
10. Terapia lasem w praktyce...................................................................... 72
11. Wpływ lasu na dzieci............................................................................. 74
12. Kąpiele leśne a pory roku...................................................................... 77
13. Rytm dobowy.......................................................................................... 78
14. Ból............................................................................................................ 80
III. Praktyka medyczna................................................................................ 81
1. Zasady kąpieli leśnych............................................................................. 83
2. Profilaktyka, rehabilitacja, wspomaganie terapii.................................. 86
3. Terapia lasem w połączeniach................................................................ 95
IV. Ochronna rola przyrody w dobie pandemii COVID-19...................... 99
V. Podsumowanie.......................................................................................... 107
Bibliografia.................................................................................................... 113
O Autorce...................................................................................................... 129

  • Tytuł: Terapia lasem w badaniach i praktyce
  • Autor: Katarzyna Simonienko
  • ISBN: 978-83-66353-79-4, 9788366353794
  • Data wydania: 2021-07-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23yd
  • Wydawca: Wydawnictwo Literackie Silva Rerum