Helion


Szczegóły ebooka

Wielki blef sowiecki

Wielki blef sowiecki


Wielka, bezkompromisowa i obrazoburcza książka o przerażającej skali infiltracji polskiego przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu przez sowieckie służby specjalne.

Swoiste uzupełnienie wcześniej wydanych przez nas prac autorstwa DRA Marka Świerczka; Największa klęska polskiego wywiadu i Jak Sowiecki przetrwali dzięki oszustwu napisana i wydana pod koniec wieku XX na emigracji w USA.

Michniewicz zajął się w niej operacją sowiecką znaną pod kryptonimem Trust.
Padają w niej jednoznaczne oskarżenia o agenturalność wobec dwóch naczelników Referatu Wschód: Michała Talikowskiego oraz Jerzego Niezbrzyckiego. W czasie, gdy Referatem Wschód kierował Talikowski, Sowieci przeprowadzili wobec Oddziału II SG WP minimum cztery operacje dezinformacyjne. Nie ma chyba w historii oficera służb specjalnych, który z tak maniakalną konsekwencją dawałby się oszukiwać przez długie lata.

Z kolei Niezbrzycki okazał się w 1945 r. głęboko wierzącym lewicowcem, wieszczącym rychłą rewolucję światową. Jest to raczej zaskakujące u oficera polskich służb specjalnych, który doskonale wiedział, jak naprawdę wyglądała implementacja pięknie brzmiących założeń marksizmu-leninizmu za pomocą masowych grobów i łagrów.

Michniewicz, oskarżając Niezbrzyckiego i Talikowskiego, nie mógł wiedzieć o zdradzie Tadeusza Kobylańskiego, ani o tym, że poza Kobylańskim (oraz innym oficerem Oddziału II SG WP, Tadeuszem Kowalskim) Sowieci mieli w Oddziale II w połowie lat dwudziestych trzy wyjątkowo cenne źródła pracujące dla OGPU.

Dla oficera służb specjalnych, hipotezy robocze są podstawowym narzędziem pracy. Jeżeli tylko ma odwagę je weryfikować, będąc odpornym na naciski otoczenia, szykany przełożonych i podszepty własnego ego, to znaczy, że wypełnia zadania, które mu wyznaczyła Rzeczpospolita. Jeśli przy tym naraża się na ostracyzm, próby ośmieszania i dyskredytacji (jak to było w przypadku Michniewicza) zasługuje na szacunek.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wielki blef sowiecki, czyli wielkie polskie oszustwo
 • Przedmowa
 • ROZDZIAŁ 1. Sytuacja polityczna w Rosji w latach 19171921. Występek generała Judenicza jako typowy Życiorys Artamanowa jako przyszłego asa Trustu
 • ROZDZIAŁ 2. Estonia jako międzynarodowa baza wywiadowcza na Rosję w latach 19191922
 • ROZDZIAŁ 3. Wojna polsko-bolszewicka 19191920
 • ROZDZIAŁ 4. Polska akcja wywiadowcza na Sowiety z terenu Estonii
 • ROZDZIAŁ 5. Pierwsze wysiłki Steckiewicza związane z organizacją sieci zagranicznej Trustu w Europie
 • ROZDZIAŁ 6. Jakuszew jako przedstawiciel MOCR jedzie na Zachód
 • ROZDZIAŁ 7. Prowokacyjny list Artamonowa powoduje areszt Jakuszewa po powrocie do Moskwy. Dalsza rozbudowa Trustu
 • ROZDZIAŁ 8. Emigracja rosyjska i Alianci łapią się na lep prowokacji. Pierwsze polskie kontakty z Trustem
 • ROZDZIAŁ 9. Moja delegacja do Moskwy
 • ROZDZIAŁ 10. Początki współpracy z Trustem w Moskwie. Rapallo i jego fatalne dla Polski skutki
 • ROZDZIAŁ 11. Rozwój wpływów Trustu w Polsce. Talikowski i jego ujemna rola w polskim sztabie
 • ROZDZIAŁ 12. Jakuszew znowu jedzie na Zachód i wraca z wyjątkowo pomyślnymi wynikami
 • ROZDZIAŁ 13. Artamonow jako szpieg zagnieżdża się na dobre w Warszawie. Jakuszew na audiencji u wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza
 • ROZDZIAŁ 14. Wyjątkowe rewelacje pułkownika Drobyszewskiego. Upór Talikowskiego. Zmiany w polskim sztabie
 • ROZDZIAŁ 15. Jakuszew i Potapow zawierają w Warszawie prowokacyjną umowę polityczno -wojskową. Talikowski zdrajcą
 • ROZDZIAŁ 16. Delegaci generała Kutiepowa jadą do Moskwy. Ich sensacyjne meldunki. Roman Birk zdrajcą
 • ROZDZIAŁ 17. Eurazja usiłuje dublować Trust. Delegaci Kutiepowa są nadal tumanieni w Moskwie. Zdrada i samobójstwo porucznika Fitowskiego
 • ROZDZIAŁ 18. Borys Sawinkow zdrajcą od grudnia 1921 roku!
 • ROZDZIAŁ 19. Dalsze sukcesy Trustu na Zachodzie. Kłopoty delegatów generała Kutiepowa w Moskwie
 • ROZDZIAŁ 20. Kapitan Reilly as Intelligence Service. Jego tragiczne zakończone w Moskwie przypadki
 • ROZDZIAŁ 21. Redaktor Szulgin jedzie cichcem do Sowietów i tam się zaprzedaje czerwonym
 • ROZDZIAŁ 22. Delegaci generała Kutiepowa wciągnięci do intryg w Moskwie. Rozgrywki pomiędzy Jakuszewem a Opperputem i Kutiepowem
 • ROZDZIAŁ 23. Barbarzyński szantaż Ado Birka, posła estońskiego, w Moskwie
 • ROZDZIAŁ 24. Marszałek Piłsudski demaskuje Trust, każe z nim zerwać. Pułkownik Schätzel opóźnia wykonanie rozkazu
 • ROZDZIAŁ 25. Sfingowana dezercja Opperputa, jej reperkusje międzynarodowe. Jeden Kutiepow wierzy zbiegowi i dalej prowadzi z nim akcję białego terroru
 • ROZDZIAŁ 26. Komisja pułkownika Bociańskiego umarza sprawę Opperputa, Artamonowa, Wojciechowskiego. Zdradliwe postępowanie Talikowskiego
 • ROZDZIAŁ 27. Finał Trustu numer 1. Reperkusje polityczne. Niesłuszne oskarżenie Matuszewskiego
 • ROZDZIAŁ 28. Krótki zarys dziejów Trustu numer 2. Porwanie generałów Kutiepowa i Millera. Antypolska rola Wojciechowskiego i Wragi w latach 19301939
 • ROZDZIAŁ 29. Rola Wragi przed wojną i w czasie wojny. Podstępny proces przeciwko majorowi Żychoniowi w 1943 roku, jego echa w Polsce w 1949 roku
 • Biografia i krytyka
 • Przypisy

 • Tytuł: Wielki blef sowiecki
 • Autor: Władysław Michniewicz
 • ISBN Ebooka: 9788380796324, 9788380796324
 • Data wydania: 2021-08-07
 • Identyfikator pozycji: e_247k
 • Kategorie:
 • Wydawca: Fronda