Helion


Szczegóły ebooka

Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych

Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych


Książka, w której Autorka bazuje na badaniach własnych, podejmuje temat kształtowania się relacji romantycznych w kontekście różnic emocjonalnych występujących pomiędzy płciami. Komplementarność płci uznano za jeden z najważniejszych elementów spajających związki romantyczne. Monografia porusza w aspekcie praktycznym problematykę tożsamości, różnic indywidualnych, emocjonalności, ról społecznych i zawodowych oraz stosowanych przez kobiety i mężczyzn strategii radzenia sobie ze stresem.