Helion


Szczegóły ebooka

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

[...] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza – Jolanty, Kingi, Jadwigi, przez które przejdą renesansowe cienie mądrej Bony i kochliwej Barbary, barokowe, sarmackie Reginy Żółkiewskiej, Barbary Chrzanowskiej, jeśli znajdą się tu i wielkie damy romantyzmu polskiego z tą, która była „polskim mariażem” Napoleona i z tą, dla której zrzekł się największej korony świata kałmucki cesarzewicz z Belwederu, jeśli zapamięta się kobiety w czerni 1863 roku i te, co za zesłańcami ciągnęły na Sybir, to historia do tego wspaniałego albumu, tak wspaniałego, że nie posiada takiego niejeden wielki naród, wniesie jeszcze wizerunek czarno ubranej pani Aleksandry Piłsudskiej.

K. Pruszyński, Pamiętnik Aleksandry Piłsudskiej,
„Wiadomości Polskie” 1941, nr 17, s. 4

Wstęp 7

 

Część I. 1882–1926   33

 1. Dom rodzinny       35
 2. Suwałki     39
 3. Wyjazd do Warszawy      45
 4. Wstąpienie do PPS           48
 5. Rewolucja 59
 6. Po raz pierwszy w więzieniu        69
 7. Bezdany    72
 8. Lwów 1908–1911 77
 1. U progu wojny      84
 2. Mobilizacja          90
 3. Wśród kurierek I Brygady         95
 4. Szczypiorno i Lauban     106
 5. Macierzyństwo    116
 6. Początki niepodległości  122
 7. Ślub         129
 8. W Sulejówku      133

 

Część II. 1926–1939  141

 1. Powrót do Warszawy       143
 2. W ruchu kombatanckim    156
 3. Krzyż i Medal Niepodległości      166
 4. Działaczka społeczna        168
 5. Życie rodzinne      181
 6. W żałobie  192
 7. Wobec kultu Józefa Piłsudskiego 203
 8. Działalność wydawnicza  210
 9. Muzeum w Belwederze    212
 10. „Na straży spuścizny po Wielkim Marszałku”   218
 11. U progu wojny    227

 

Część III. 1939–1963          231

 1. Ucieczka z Polski  233
 2. Wojna i Wspomnienia         236
 3. W Londynie          241

 

Próba podsumowania        259

 

Bibliografia  269

 

Indeks osobowy      289

 

Spis fotografii          303

 • Tytuł: Aleksandra Piłsudska (1882-1963)
 • Autor: Marta Sikorska
 • ISBN Ebooka: 978-83-8220-517-6, 9788382205176
 • Data wydania ebooka: 2021-08-31
 • Identyfikator pozycji: e_24v0
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego