Helion


Szczegóły ebooka

Instruktaż stanowiskowy kierowcy samochodu osobowego i samochodu dostawczego

Instruktaż stanowiskowy kierowcy samochodu osobowego i samochodu dostawczego


Instruktaż stanowiskowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje nie tylko zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby ich unikania, co może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Szczególnie istotne jest zatem, aby zadbać o jego prawidłową realizację. W artykule przedstawiamy zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia wstępnego bhp zarówno dla kierowcy samochodu osobowego, jak i dla kierującego samochodem dostawczym. Ze względu na specyfikę zawodową praca kierowcy samochodu dostawczego i osobowego jest obwarowana wieloma wymaganiami związanymi z bezpieczeństwem.

 • Charakterystyka stanowiska pracy
  • Wymagania zdrowotne
 • Instruktaż stanowiskowy zasady ogólne
 • Cel instruktażu stanowiskowego
  • Sposób organizacji szkolenia
 • Szczegółowy program szkolenia na stanowisku pracy kierowcy
  • Warunki pracy kierowcy samochodu osobowego dostawczego wymagania szczegółowe
  • Elementy pomieszczenia pracy
  • Pozycja przy pracy
 • Przebieg procesu pracy na stanowisku kierowcy samochodu dostawczego
  • Przygotowanie do pracy
  • Omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy kierowcy samochodu osobowego lub ciężarowego oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki
  • Omówienie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami
  • Czynniki psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu
 • Postępowanie w razie wypadku lub awarii
  • Działania profilaktyczne
 • Odzież robocza, ochronna, środki ochrony indywidualnej
 • Egzamin końcowy
 • Podstawa prawna: