Helion


Szczegóły ebooka

Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie na proces twórczny dla inżynierów i nie tylko

Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie na proces twórczny dla inżynierów i nie tylko

Publikowanie artykułów naukowych jest bardzo istotne w każdej dziedzinie wiedzy. Podzielenie się wynikami badań to nie tylko wartość dodana dla świata nauki, ale często także podstawa do awansu naukowego. Poradnik prowadzi potencjalnego autora przez proces powstawania publikacji: od kwestii podstawowych poprzez kolejne etapy tworzenia manuskryptu aż do przekazania publikacji do wydawnictwa. Część I obejmuje fazę  przygotowań do pisania artykułu naukowego: zaczynając od procesu twórczego – wraz ze wskazaniem poszczególnych blokad i rozwiązań, poprzez uwarunkowania, aż do metod i narzędzi twórczych. W części II omówiono tworzenie manuskryptu: materiały potrzebne do przygotowania publikacji, dobór współautorów, części składowe oraz kolejne etapy tworzenia artykułu. Część III to współpraca z wydawnictwem: zgłoszenie publikacji wraz z listem do redaktora naczelnego, etapy w procesie recenzyjnym oraz akceptacja do druku. Część IV przedstawia proces ewaluacji jakości działalności naukowej. Książka jest skierowana przede wszystkim do społeczności inżynierów, którzy nacisk kładą głównie na techniczne aspekty badań. Zawarte zostały w niej praktyczne sposoby na radzenie sobie z problemami, które spotyka się na drodze do publikacji naukowej. Opracowanie wzbogacone zostało obszernym materiałem ilustracyjnym (93 rysunki, 5 tablic) oraz wyodrębnionymi graficznie zaleceniami (22 wskazówki), a ponadto wyróżnia się przyjaznym językiem.

Spis treści
Streszczenie 5
Summary 6
Przedmowa prof. W. Węgrzyńskiego 7
Od Autorki 9
CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIA
1. O  procesie twórczym słów kilka 19
1.1. Etapy procesu twórczego 19
1.2. Blokady twórcze 22
2. Uwarunkowania pisania 31
2.1. Składowe uwarunkowań 31
2.2. Motywacja do pisania 31
2. 3. Czas na pisanie 33
2.4. Przestrzeń do pisania 35
2.5. Nawyk pisania 36
2.6. Bez czytania nie ma pisania. Jak czytać więcej 39
3. Efektywność działania 43
3.1. Skupienie 43
3.2. Rytuały 59
3.3. Formułowanie celów 67
3. 4. Metoda kaizen 74
4. Narzędzia twórcze 83
4.1. Technika fiszek 83
4.2. Klastrowanie pomysłów 84
4.3. Mapy myśli 85
4.4. Subiektywna Mapa Sytuacji 88
4.5. Diagram Ishikawy 90
4.6. Prowadzenie dziennika 92
4.7. Aplikacje i  programy 94
CZĘŚĆ II. MANUSKRYPT
5. Powstawanie manuskryptu 99
5.1. Materiały do napisania artykułu 99
5.2. Cel i  tematyka 100
5.3. Jak zacząć? 104
6. Współautorzy 107
6.1. Wybór współautorów 107
6.2. Taksonomia ról współautorskich 108
6.3. Kwestie etyczne 110
7. Struktura manuskryptu 113
7.1. Struktura standardowa (IMRaD) 113
7.2. Poszerzona struktura podstawowa (PSP) 114
8. Ilustrowanie artykułów naukowych . 121
8.1. Rola ilustracji w  artykule naukowym 121
8.2. Rodzaje ilustracji 122
8.3. Abstrakt graficzny 129
8.4. Programy graficzne 130
8.5. Prawa do ilustracji w  opublikowanych artykułach 131
9. Manuskrypt – kolejne etapy 133
9.1. Etapy powstawania manuskryptu 133
9.2. Pierwszy szkic 134
9.3. Proces leżakowania 135
9.4. Edycja 135
9.5. Pierwsza wersja artykułu 136
9.6. Recenzja koleżeńska 137
9.7. Druga wersja artykułu 137
9.8. Recenzja autorytetu 137
9.9. Proces uszlachetniania 138
CZĘŚĆ III. WYDAWNICTWO
10. Gdy już mam manuskrypt – zgłoszenie 147
10.1. Wybór czasopisma 147
10.2. List przewodni do redaktora naczelnego 150
10.3. Wskazanie recenzentów 151
10.4. Wysyłka artykułu 151
11. Artykuł wysłany – co dalej? 171
11.1. Informacja zwrotna od redaktora 171
11.2. Recenzenci 171
11.3. Proces recenzji 173
12. Przygotowania do druku 175
CZĘŚĆ IV. EWALUACJA
13. Ewaluacja – informacje ogólne 179
14. Kryterium pierwsze 181
14.1. Informacje wstępne 181
14.2. Udziały jednostkowe 182
14.3. Przykłady 185
14.4. Algorytm 189
14.5. Zmniejszenie liczby osiągnięć publikacyjnych 190
15. Kryterium drugie 193
16. Kryterium trzecie 195
16.1. Definicja kryterium wpływu 195
16.2. Jak znaleźć potencjalne wpływy 197
17. Kategoria A+ 199
18. Podsumowanie 201
Bibliografia 203

  • Tytuł: Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie na proces twórczny dla inżynierów i nie tylko
  • Autor: Katarzyna H. Tomiczak
  • ISBN Ebooka: 978-83-249-8603-3, 9788324986033
  • Data wydania ebooka: 2021-09-01
  • Identyfikator pozycji: e_24w8
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej