Helion


Instytut Techniki Budowlanej

Wolno stojące kominy żelbetowe. Obliczanie i projektowanie według norm PN-EN
Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami
Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych
Wyznaczanie niepewności wyników badań wytrzymałościowych
Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych