Helion


Instytut Techniki Budowlanej

Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami
Zasady budowy składowisk odpadów
Zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze według Eurokodów
Posadzki mineralne i żywiczne
Roboty ziemne

Roboty ziemne - Ebook