Helion


Szczegóły ebooka

Andrzej Jocz (1941-2019) - ocalić od zapomnienia

Andrzej Jocz (1941-2019) - ocalić od zapomnienia


Tekst do katalogu powstał w oparciu o materiały archiwalne dotyczące postaci Andrzeja Jocza oraz rozmowy autorki z jego bliskimi znajomymi, zwłaszcza wieloletnim przyjacielem, wybitnym twórcą prof. Ryszardem Hungerem, oraz rodziną. Katalog został uzupełniony o dwa teksty osób z kręgu zawodowego i rodzinnego.

Wstęp  5

Zamiast manifestu          7

Artysta 9

Autonomizmy i rezolan                17

Rzeźby w wielkim mieście           25

Rzeźby dla Łodzi akademickiej  35

Realizacje rzeźbiarskie Andrzeja Jocza w przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej i plenerowej     43

 

ADDENDUM      47

Technologia wspiera idee           49

Przez pokolenia               51

Bibliografia         55

 

ILUSTRACJE        59

Spis ilustracji      61

Katalog                65