Helion


Szczegóły ebooka

Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu

Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu


Rzeczywistość nie jest jednogłosowa piękna albo zła. Konieczne jest myślenie polifoniczne, które chroni przed dwoma błędami: rozpaczą w spotkaniu ze złem i z zuchwałością w chwilach powodzenia. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, o czym jest ta książka, o pięknie czy o złu, otrzyma następującą odpowiedź: o pięknie, któremu przydarza się zło i brzydota, albo też o złu widzianym z perspektywy piękna. Niezawodnym przewodnikiem po tym traktacie jest św. Tomasz z Akwinu.

Książka dedykowana została m.in. braciom i siostrom z Zakonu Kaznodziejskiego w 800. rocznicę przybycia dominikanów do Polski (1222-2022).

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wykaz skrótów dzieł św. Tomasza z Akwinu
 • Wstęp
  • CONTRAPUNCTUS
   • Metoda historiograficzna
    • Początek i pochodzenie
    • Długie trwanie
    • Narracja
    • Krytyka źródeł
   • Metoda kontrapunktu
  • CANTUS FIRMUS
   • Uwagi terminologiczne
    • Pulchritudo, pulchrum
    • Decor
    • Species
  • KOMPOZYCJA
 • Rozdział pierwszy. Piękny Bóg
  • 1. Dobro i Mądrość
   • 1.1. Pragnienie dobra
   • 1.2. Koncept Artysty
  • 2. Zachwyt Ojca
   • 2.1. Zachwycony
   • 2.2. Zachwyt
  • 3. Piękny Syn
   • 3.1. Pełnia bóstwa
   • 3.2. Harmonia obrazu
   • 3.3. Blask współwieczności
 • Rozdział drugi. Piękny Człowiek
  • 1. Na obraz Trójcy
   • 1.1. Synowie
   • 1.2. Przyjaciele
   • 1.3. Bracia
   • 1.4. Twórcy
  • 2. Piękni niewinni ludzie
   • 2.1. Pełnia nieśmiertelności
   • 2.2. Harmonia sprawiedliwości
   • 2.3. Blask łaski
 • Rozdział trzeci. Zło fizyczne, czyli piękno w procesie
  • 1. Miłosierdzie nad brakiem
  • 2. Jeśli jest zło, to jest Bóg
   • 2.1. Ułomne dobro
   • 2.2. Porządek dobra
   • 2.3. Dobro natury
   • 2.4. Dobro wzrastania
   • 2.5. Dobro rozwoju
   • 2.6. Dobro całości
   • 2.7. Dobro człowieka
  • Ekskurs: Najlepszy z możliwych światów?
 • Rozdział czwarty. Zło demoniczne, czyli piękno zawłaszczone
  • 1. Lucyferze piękny
  • 2. Grzech najpiękniejszego anioła
  • 3. Upadłe piękno bez wyobraźni
 • Rozdział piąty. Zło winy, czyli piękno obnażone
  • 1. Historia upadku, czyli narodziny ludzkiej brzydoty (Rdz 3,17)
   • 1.1. Centrum pięknego świata
   • 1.2. Wieczór szóstego dnia
   • 1.3. Gadający wąż
   • 1.4. Pierwszy stopień do piekła
   • 1.5. Ojciec kłamstwa
   • 1.6. Kłamstwo nr 1: Nie bój się Boga
   • 1.7. Kłamstwo nr 2: Bóg boi się ciebie
   • 1.8. Bez-pański człowiek
   • 1.9. Bez-troski człowiek
   • 1.10. Piękne drzewo
   • 1.11. Pożądanie
   • 1.12. Nie-święta uczta
   • 1.13. Zły dotyk
   • 1.14. Brzydota i wstyd
   • Ekskurs: Teologia zapachu
  • 2. Piękni winni ludzie
   • 2.1. Nasze wspólne zło grzech natury (peccatum naturae)
   • 2.2. Moje własne zło grzech osoby (peccatum personae)
    • 2.2.1. Grzechy dziedziczone?
    • 2.2.2. Grzech doskonały
    • 2.2.3. Grzech niewybaczalny
 • Rozdział szósty. Zło nędzy, czyli piękno utrudzone
  • 1. Ciemność i pustka
  • 2. Dysharmonia i pogubienie
  • 3. Dezintegracja i śmierć
  • Ekskurs: Grzeszny człowiek i morze (nędzy)
 • Rozdział siódmy. Zło skandaliczne, czyli piękno ukrzyżowane
  • 1. Gniew Ojca
   • 1.1. Boży spokój
   • 1.2. Boży gniew
    • 1.2.1. Uczucie gniewu
    • 1.2.2. Miłosierny sędzia i sprawiedliwy lekarz
  • 2. Miłość Syna
   • 2.1. Renowacja obrazu przez Obraz
   • 2.2. Piękny Chrystus
    • 2.2.1. Piękno bóstwa
    • 2.2.2. Piękno prawości
    • 2.2.3. Piękno życia
    • 2.2.4. Piękno ciała
     • 2.2.4.1. Normalne
     • 2.2.4.2. Niepowtarzalne
     • 2.2.4.3. Ziemskie
     • 2.2.4.4. Bliskie
     • 2.2.4.5. Wrażliwe
     • 2.2.4.6. Dojrzałe
     • 2.2.4.7. Nieskazitelne
   • 2.3. Zdziwiony Chrystus
    • 2.3.1. Zachwyt i zdziwienie
    • 2.3.2. Wiedza i doświadczenie
    • 2.3.3. Nie-ślepe posłuszeństwo
   • 2.4. Czuły Chrystus
    • 2.4.1. Emocjonalność
     • 2.4.1.1. Odczucie, uczucie, empatia
     • 2.4.1.2. Smutek i płacz
    • 2.4.2. Świat pragnień
  • 3. Arcydzieło
   • 3.1. Natchnienie
    • 3.1.1. Nadmiar miłości
    • 3.1.2. Nadmiar sprawiedliwości
   • 3.2. Materiał
    • 3.2.1. Nicość z ludzką twarzą
    • 3.2.2. Przyjaciel Judasz
   • 3.3. Metoda i narzędzie
    • 3.3.1. Najobrzydliwsza śmierć
    • 3.3.2. Brzydkie drzewo
   • 3.4. Przyciąganie, czyli teologia uroku
 • Rozdział ósmy. Zło kary, czyli piękno hartowane
  • 1. Ból
  • 2. Kara
  • 3. Sekret
   • 3.1. Dopust Boży
   • 3.2. Nadmiar dobra
   • 3.3. Chory, słaby charyzmatyk
    • Glosa o chwaleniu się
 • Rozdział dziwiąty. Piękna Eklezja
  • 1. Pełnia Chrystusa
   • 1.1. Dusza i Ciało
   • 1.2. Mistyczne alter ego
  • 2. Harmonia Ciała
   • 2.1. Różnorodność
   • 2.2. Współbrzmienia
  • 3. Blask Umiłowanej
   • 3.1. Światło Księżyca
   • 3.2. Piękna Maryja
    • 3.2.1. Doskonała
    • 3.2.2. Czysta harmonia
    • 3.2.3. Olśniewająca
   • 3.3. Małżeństwo
    • 3.3.1. Wyłączność
    • 3.3.2. Zaślubiny
 • Rozdział dziesiąty. Piękna nadzieja
  • 1. Prawo do pragnień
  • 2. Spotkanie
  • 3. Nadmiar
   • 3.1. Piękny umysł
    • 3.1.1. Ujrzę
    • 3.1.2. Pochwycę
    • 3.1.3. Nie puszczę
   • 3.2. Piękne ciało
    • 3.2.1. Pragnienie Zmartwychwstałego
    • 3.2.2. Pragnienie zmartwychwstania
     • 3.2.2.1. Pełnia cielesności
     • 3.2.2.2. Harmonia gestów
     • 3.2.2.3. Blask bez cienia
    • 3.2.3. Pragnienie sądu ostatecznego
    • 3.2.4. Pragnienie zachwytu
 • Zakończenie
  • Wzorzec piękna
  • Nowe kryterium piękna?
  • Zło, czyli naruszone piękno w sześciu odsłonach
  • Cierpienie jako sekret Boga
  • Współtworzenie
 • Bibliografia
  • Biblia i dokumenty Kościoła
  • Źródła
   • Dzieła św. Tomasza z Akwinu
    • Główne syntezy teologiczne
    • Komentarze do Pisma Świętego
    • Kwestie dyskutowane i kwodlibety
    • Inne pisma i traktaty
   • Dzieła innych autorów
  • Literatura
 • Indeks osób
 • Summary
  • The pattern of beauty
  • A new criterion of beauty?
  • Evil beauty violated in six aspects
  • Suffering as Gods Secret
  • Co-creation

 • Tytuły: Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu
 • Autor: Tomasz Gałuszka OP
 • ISBN Ebooka: 9788379065417, 9788379065417
 • Data wydania: 2021-09-24
 • Identyfikator pozycji: e_25g6
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze