Helion


Szczegóły ebooka

Krucjata 1935. Wojna, której nigdy nie było

Krucjata 1935. Wojna, której nigdy nie było


Autor opierając się na kompletnie nowych dokumentach udowadnia, że MSZ II Rzeczpospolitej było kierowane przez sowieckich agentów. Agentów tak cennych, że byli osobiście przedstawieni Stalinowi.

Marszałek Piłsudski chciał na kilka miesięcy przed śmiercią ocalić Rzeczpospolitą i pójść wspólnie z Hitlerem na wschód. Czy polsko-niemiecka wyprawa na Moskwę w połowie lat 30. mogła uchronić świat przed II wojną światową i zawłaszczeniem połowy kontynentu europejskiego przez komunizm? Czy błędy polityki Becka, który sprzeniewierzył się politycznemu testamentowi Piłsudskiego wynikały z bezprecedensowego sukcesu wywiadu sowieckiego?

Hitler chciał wojny z ZSRS, ale - w sojuszu z Wielką Brytanią i Rzeczpospolitą Polską. Ta wojna musiała wybuchnąć. Wydatki Niemiec na zbrojenia wzrastały w takim tempie, że zwycięski konflikt z Sowietami stał się jedynym sposobem na uniknięcie gospodarczej zapaści Rzeszy.

Dla Polski wybór Hitlera jako sojusznika był racjonalny, gdyż zarówno Polska, jak i Rzesza miały interesy gospodarczo-polityczne na wschodzie, które można było pogodzić.

W latach 30. XX w. hitlerowcy jeszcze nie skalali się zbrodniami wojennymi i holokaustem, nie było więc moralnych oporów przed współpracą. Za to stalinowski Związek Sowiecki był tworem nie do zaakceptowania dla całej cywilizacji zachodniej.

Dlaczego zatem nic z tych planów nie wyszło?

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • PRZEDMOWA
 • WSTĘP
 • I. WERSJA STANISŁAWA MOROZOWA
 • II. RAPORTY SZPIEGA INO Z BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
 • III. KWESTIA AUTENTYCZNOŚCI MELDUNKÓW Z POLSKIEGO ŹRÓDŁA
  • Wewnętrzna spójność logiczna informacji na tle uznanej wersji wydarzeń
  • Komplementarność z innymi źródłami z archiwum Stalina
  • Komplementarność z pozostałymi źródłami sowieckimi
 • IV. HIPOTEZA FAŁSZYWOŚCI RAPORTÓW
 • V. HIPOTEZA DOTYCZĄCA TOŻSAMOŚCI AGENTA
  • Wiktor Tomir Drymmer
  • Tadeusz Kobylański i Tadeusz Kowalski
 • VI. HIPOTEZA KONFABULACJI ŹRÓDŁA
 • VII. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE POZWALAJĄCE WYSUNĄĆ HIPOTEZĘ O WIARYGODNOŚCI ŹRÓDŁA I JEGO INFORMACJI
  • Wizja polityki wschodniej w Mein Kampf
  • Centralna rola Polski w hitlerowskiej geopolityce
  • Koncepcja federalistyczna Józefa Piłsudskiego
 • VIII. UZNANA WERSJA ODRZUCENIA PROPOZYCJI NIEMIECKICH
 • IX. PRZESŁANKI POZWALAJĄCE NA UWIARYGODNIENIE GŁÓWNEGO ZAŁOŻENIA
  • Metodologiczne założenia historycznych badań dokumentarnych
  • Dominacja politycznych celów strategicznych nad taktycznymi i ideologicznymi
  • Pomijanie w oficjalnych narracjach historycznych wpływów aktorów (ośrodków) niepaństwowych i niedostrzeganie elementu niejawnego polityki międzynarodowej (aktywność służb specjalnych i zakulisowych ustaleń).
  • Specyfika sytuacji społeczno-politycznej II RP i wpływ zmitologizowanej wersji historii na analizy historyczne tego okresu
  • Sprawa Laboratorium
 • X. WZROST SIŁY ARMII CZERWONEJ JAKO TRIGGER EVENT
 • WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE
 • Bibliografia
 • Przypisy

 • Tytuły: Krucjata 1935. Wojna, której nigdy nie było
 • Autor: Marek Świerczek
 • ISBN Ebooka: 9788380796454, 9788380796454
 • Data wydania: 2021-09-20
 • Identyfikator pozycji: e_25g7
 • Kategorie:
 • Wydawca: Fronda