Helion


Szczegóły ebooka

"Kosmos" jako gabinet luster. Psychomachia Witolda Gombrowicza

"Kosmos" jako gabinet luster. Psychomachia Witolda Gombrowicza


Na książkę składają się różnego typu analizy (stylistyczne, genologiczne, narratologiczne, intertekstualne, biografistyczne), mające dwojaką funkcję: ich celem jest ujawnienie i wyjaśnienie możliwie wielu niezwykłych, niekonwencjonalnych momentów w strukturze ostatniej powieści Witolda Gombrowicza oraz wykazanie, że Kosmos jest również, a może przede wszystkim, zadziwiającą opowieścią o „przygodzie”, którą jest „ja”.
 
Dominik Sulej – doktor nauk humanistycznych, asystent w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Archetekstura dziwnej przygody
Chaos vs. Kosmos
„Chaos” w Kosmosie
Kosmos w konstelacji
Obrona metody
Terapia niemożliwa
Dlaczego Ludwik musi umrzeć?
Ku tajemnicy
Zamiast zakończenia
Wybrana bibliografia
Indeks osobowy