Helion


Szczegóły ebooka

Sitcom amerykański w układach translacyjnych: specyfika genologiczna jako determinanta strategii tłumaczeniowej

Sitcom amerykański w układach translacyjnych: specyfika genologiczna jako determinanta strategii tłumaczeniowej


Przedmiot monografii stanowi charakterystyka konwencji sitcomu amerykańskiego wytypowanych na podstawie analizy trzech niezwykle popularnych seriali z tego gatunku. Autorka odpowiada na pytania, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć tłumacze sitcomów i jak znajomość specyfiki genologicznej tych seriali może ułatwić im pracę.

Rozprawa ma charakter pionierski odnośnie badania zjawiska sitcomu w jego specyfice genologicznej oraz pod względem stosowania typowych dla niego strategii i technik translacyjnych. Ma charakter pionierski także pod względem innowacyjnego zastosowania metodologii opartej na paradygmacie antropocentrycznym, co okazało się […] zabiegiem bardzo skutecznym, cennym i odważnym, udowadniając jednoznacznie, że antropocentryzm pozwala na realne dochodzenie do prawdy naukowej i jej obiektywizację.
Z recenzji prof. Jerzego Żmudzkiego

W ogóle wysoko ocenić należy zdolność […] Kwiryny Proczkowskiej do podejmowania interesującej naukowej polemiki. W odniesieniu do niektórych punktów tej polemiki Doktorantka wykazuje nawet dużą dozę naukowej odwagi. Nie oznacza to jednak, że przedstawione w rozprawie rozważania prowadzone są jedynie w stylu negacji. Doktorantka dostrzega wartości poznawcze dotychczasowego dorobku translatoryki i implementuje jego elementy do opisu eksplikacyjnego wyznaczonego w rozprawie przedmiotu badań.
Z recenzji prof. Sambora Gruczy

Kwiryna Proczkowska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa. Absolwentka filologii germańskiej i angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Z zawodu i pasji tłumacz. Pilnie śledzi rozwój technologii wspomagających proces tłumaczenia. Jej zainteresowania badawcze to tłumaczenie audiowizualne oraz tłumaczenie humoru.
 

Podziękowania

1. Wstęp

2. Przedmiot i cel przeprowadzonych badań

2.1. Materiał badawczy

2.2. Organizacja i przebieg badań

3. Paradygmat metodologiczno-interpretacyjny

3.1. Translatoryka antropocentryczna

3.1.1. Układ translacyjny jako układ komunikacyjny

3.1.2. Zadanie, strategia i problem jako kategorie translacyjne

3.1.3. Kompetencje translatora

3.2. Translacja audiowizualna w paradygmacie translatoryki antropocentrycznej

3.2.1. Translacja audiowizualna jako przedmiot badań translatoryki

3.2.2. Stan badań translatoryki w odniesieniu do translacji audiowizualnej

3.2.2.1. Geneza translacji audiowizualnej

3.2.2.2. Polisemiotyczny charakter utworów audiowizualnych

3.2.2.3. Typy translacji audiowizualnej

3.2.3. Sitcom w układach translacji audiowizualnej

3.2.3.1. Sitcom jako komunikat

3.2.3.2. Układ translacji lektorskiej

3.2.3.3. Układ translacji dubbingowej

3.2.4. Translacja humoru w utworach audiowizualnych

3.2.4.1. Hierarchia priorytetów w translacji utworów humorystycznych

3.2.4.2. Status ontologiczny humoru

3.2.4.3. Typologie dowcipów

4. Charakterystyka genologiczna sitcomu

4.1. Stan badań

4.1.1. Próby zdefiniowania sitcomu jako gatunku serialu

4.1.2. Cechy charakterystyczne sitcomu w literaturze przedmiotu

4.2. Warunki techniczne nagrywania sitcomu

4.3. Fabuła sitcomów

4.4. Postacie w sitcomach

4.5. Język dialogów sitcomowych

4.6. Sitcom jako gatunek serialu telewizyjnego

5. Analiza korpusu

5.1. Idiolekty postaci

5.1.1. Stałe powiedzenia postaci w serialu Friends

5.1.2. Stałe powiedzenia postaci w serialu How I Met Your Mother

5.1.3. Stałe powiedzenia postaci w serialu The Big Bang Theory

5.1.4. Wnioski oraz implikacje dotyczące technik translacyjnych

5.2. Stereotypowe sformułowania polilektalne

5.2.1. Wspólnota komunikatywna: rodzina

5.2.2. Wspólnota komunikatywna: związek miłosny

5.2.2.1. Motyw bromance w serialu Friends

5.2.2.2. Motyw bromance w serialu How I Met Your Mother

5.2.2.3. Motyw bromance w serialu The Big Bang Theory

5.2.2.4. Inne nawiązania do wspólnoty komunikatywnej: związek miłosny

5.2.3. Inne wspólnoty komunikatywne

5.2.4. Wnioski oraz implikacje dotyczące technik translacyjnych

5.3. Języki trzecie

5.3.1. Języki trzecie w serialu Friends

5.3.2. Języki trzecie w serialu How I Met Your Mother

5.3.3. Języki trzecie w serialu The Big Bang Theory

5.3.4. Wnioski oraz implikacje dotyczące technik translacyjnych

5.4. Piosenki

5.4.1. Piosenki w serialu Friends

5.4.2. Piosenki w serialu How I Met Your Mother

5.4.3. Piosenki w serialu The Big Bang Theory

5.4.4. Wnioski oraz implikacje dotyczące technik translacyjnych

5.5. Dowcipy wizualne

5.5.1. Nieincydentalne dowcipy wizualne

5.5.2. Kulturowe dowcipy wizualne

5.5.3. Lingwistyczne dowcipy wizualne

5.5.3.1. Polisemiczne dowcipy wizualne

5.5.4. Eliptyczne dowcipy wizualne

5.5.5. Retardacyjne dowcipy wizualne

5.5.6. Graficzne dowcipy wizualne

5.5.7. Kinetyczne dowcipy wizualne

5.5.8. Wnioski oraz implikacje dotyczące technik translacyjnych

6. Wnioski oraz implikacje dotyczące strategii translacyjnej

6.1. Translacyjnie relewantne konwencje genologiczne sitcomu

6.2. Problemy translacyjne na makropoziomie przetwarzania translacyjnego

6.3. Problemy translacyjne na mikropoziomie przetwarzania translacyjnego

6.4. Strategia translacyjna w odniesieniu do translacji sitcomów amerykańskich

6.5. Uwagi końcowe

Lista skrótów

Wykaz diagramów, tabel, schematów, wykresów

Bibliografia

Indeks osób