Helion


Szczegóły ebooka

Współczesne oblicza medialnych rozmów o sporcie

Współczesne oblicza medialnych rozmów o sporcie


Autorka podejmuje temat aktualny, atrakcyjny dla czytelnika. Monografia ma charakter naukowy, napisana jest z dbałością o precyzyjne użycie terminów i pojęć z zakresu językoznawstwa. Autorka dokonuje przemyślanego wyboru literatury przedmiotu, a praca ukazuje Jej duże oczytanie w publikacjach z zakresu lingwistyki sportu. Do dotychczasowego stanu badań książka wnosi przede wszystkim doprecyzowanie terminu „rozmowa medialna”, a także próby wskazania jej specyfiki oraz medialnych form dialogowych. Autorka odwołuje się do metodologii zaproponowanej przez Marię Wojtak, konsekwentnie stosuje kolejne kroki badawcze, w każdym (sub)gatunku analizując aspekt pragmatyczny, strukturalny, stylistyczny i poznawczy. Monografia z pewnością zainteresuje językoznawców i medioznawców, nie tylko badaczy języka sportu. Z pewnością do grona jej odbiorców będą należeli dziennikarze profesjonalni oraz amatorzy, działający w ramach dziennikarstwa społecznego/obywatelskiego. Warta polecenia jest również studentom kierunków humanistycznych i społecznych, głównie dziennikarstwa.

Z recenzji dr hab. Marty Wójcickiej, prof. UMCS

Wstęp 9

 

Część teoretyczna   17

 

Rozdział I. Rozmowa jako gatunek wypowiedzi     19

  1. Przegląd źródeł leksykograficznych      19
  2. Przegląd stanowisk badaczy       24
   1. Rozmowa w badaniach językoznawczych           25
   2. Rozmowa w badaniach nie językoznawczych     33
  3. Podsumowanie stanowisk          37
  4. Typologia rozmowy       39
  5. Specyfika rozmowy w mediach 41
   1. Formy dialogowe w mediach masowych  41
   2. Rozmowa medialna          45

 

Rozdział II. Sport w badaniach naukowych            49

  1. Ujęcie psychologiczne   49
  2. Ujęcie socjologiczne      53
  3. Ujęcie medioznawcze    57
  4. Ujęcie lingwistyczne      59

 

Część analityczna   63

 

Rozdział III. Medialne rozmowy ze sportowcami   65

  1. Typy medialnych rozmów ze sportowcami       66
   1. Wywiad     66
   2. Konferencja prasowa        75
   3. Talk show    77
  2. Metodologia badań i typologia materiału analitycznego            80
  3. Wywiad prasowy           85
  4. Wywiad radiowy            97
  5. Mikrowywiad pomeczowy         107
  6. Wywiad kwestionariuszowy      117
  7. Wywiad internetowy      124
  8. Rozmowa w programie talk show 133
  9. Rozmowa potoczna w wideoblogu „Igłą szyte” 142

 

Zakończenie 153

Summary     161

Bibliografia  163

Wykaz skrótów       175

Spis medialnych rozmów ze sportowcami  177

Spis tabel      181

Spis wykresów          183

Spis zdjęć      185