Helion


Szczegóły ebooka

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna


Prosta Spółka Akcyjna to jedno z ciekawych rozwiązań, które cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Bez względu na to czy prowadzisz mały, czy duży biznes, ten temat może być dla Ciebie przydatny. Jeśli coraz częściej myślisz o P.S.A., ale nie wiesz czego możesz się spodziewać i przede wszystkim jak się do niej przygotować, to e-book, który obowiązkowo powinien trafić w Twoje ręce. Gwarantujemy, że znajdziesz tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

  • W jaki sposób oblicza się przychody i koszty w Prostej Spółce Akcyjnej?
  • W jaki sposób można operować pieniędzmi w spółce?
  • Jak wygląda opodatkowanie w Prostej Spółce Akcyjnej?
  • Czy spółka może działać bez pracowników oraz jak tych pracowników zatrudniać?
  • Jak wygląda księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej

I wiele więcej.

WSTĘP 

CZY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA MOŻE BYĆ ROZWIĄZANIEM DLA MNIE?

DLACZEGO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA MOŻE BYĆ LEPSZA OD JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI     

NIESKOŃCZONA LICZBA FIRM   

SPADKI /SUKCESJA        

ELASTYCZNOŚĆ (SPRZEDAŻ AKCJI)          

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI RACJONALIZACJI WYDATKÓW NA BUDŻET PAŃSTWA        

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ    

KONIECZNOŚĆ SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH          

UMOWA SPÓŁKI ORAZ JEJ ZMIANY        

ODDZIELENIE MAJĄTKÓW          

TRUDNIEJSZE ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM GOTÓWKI   

WIELOOSOBOWA           

ILE OSÓB POTRZEBA DO ZAŁOŻENIA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ?  ROLE W SPÓŁCE           

WALNE ZGROMADZENIE            

CZY AKCJONARIUSZEM MOŻE BYĆ OSOBA NIEPEŁNOLETNIA?    

CZY SĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA W ZDOLNOŚCI MAŁOLETNIEGO DO BYCIA WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ?

ZARZĄD - RADA DYREKTORÓW 

RADA NADZORCZA        

PROKURENT     

JAKIE OBOWIĄZKI MA ZARZĄD SPÓŁKI?

JAKIE OBOWIĄZKI MA RADA DYREKTORÓW SPÓŁKI?      

JAKIE OBOWIĄZKI MAJĄ AKCJONARIUSZE SPÓŁKI?         

JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ?          

JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY DYREKTORÓW  W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ?   

JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ  W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ?      

JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ AKCJONARIUSZY W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ?            

CO TO JEST UPADŁOŚĆ GOSPODARCZA?             

KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ?            

JAK DEFINIOWAĆ STAN NIEWYPŁACALNOŚCI?  

JAK DEFINIOWAĆ OKRES 3 MIESIĘCY NIEWYPŁACALNOŚCI?        

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ?  

SPÓŁKA INTERNETOWA – NA CZYM TO POLEGA

PROCEDURA ZAKŁADANIA SPÓŁKI PRZEZ INTERNET        

SPÓŁKA ZAKŁADANA TRADYCYJNIE – POSZCZEGÓLNE KROKI      

ASPEKTY GODNE SZCZEGÓLNEJ UWAGI PODCZAS ZAKŁADANIA SPÓŁKI 

NUMERY PKD   

KSIĘGOWOŚĆ  

NAZWA SPÓŁKI

WYBÓR MODELU ORGANIZACYJNEGO 

WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU (RADY DYREKTORÓW)    

AKCJE I KAPITAŁ AKCYJNY           

KAPITAŁ AKCYJNY

SIEDZIBA SPÓŁKI             

KONTO BANKOWE         

KOSZTY REJESTRACJI SPÓŁKI      

CO TO JEST UMOWA SPÓŁKI?   

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY UMOWY SPÓŁKI:   

POSTANOWIENIA DODATKOWE, KTÓRE WARTO ZAWRZEĆ W UMOWIE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ:        

JAK ZATRUDNIĆ ZARZĄD I AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE?

UMOWA O PRACĘ DLA AKCJONARIUSZA LUB CZŁONKA ZARZĄDU           

UMOWA ZLECENIE DLA AKCJONARIUSZA LUB CZŁONKA ZARZĄDU

WYNAGRODZENIE ZA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU  

DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZA        

ŚWIADCZENIE PRACY LUB ŚWIADCZENIE USŁUG PRZED AKCJONARIUSZA             

ZUS OD ZATRUDNIENIA ZARZĄDU ORAZ AKCJONARIUSZY            

PODATEK DOCHODOWY PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH              

STATUS MAŁEGO I DUŻEGO PODATNIKA

KIEDY NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z MAŁEGO CIT-U              

UTRATA STATUSU MAŁEGO PODATNIKA W TRAKCIE ROKU KALENDARZOWEGO

CIT ESTOŃSKI A PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA         

W JAKI SPOSÓB W SPÓŁCE OBLICZA SIĘ PRZYCHODY  I KOSZTY?

CO TO JEST PRZYCHÓD PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ?      

CO TO JEST KOSZT W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ?          

W JAKI SPOSÓB OSZACOWAĆ WYNIK FINANSOWY ZA DANY MIESIĄC?  

SPOSOBY NA RACJONALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OPODATKOWANIEM           

WYNAGRODZENIE ZA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU  

DELEGACJA       

UMOWA O DZIEŁO         

WAŻNE: OD STYCZNIA 2021 R. – OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO ZUS UMOWY O DZIEŁO  

UMOWA ZLECENIE         

WYNAJEM SPRZĘTU      

LICENCJA           

FAKTURA DO WŁASNEJ SPÓŁKI 

FAKTURA WYSTAWIANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU       

PODATEK VAT  

CZY SPÓŁKA ZAWSZE MUSI BYĆ VAT-OWCEM? 

KIEDY TRZEBA ZGŁOSIĆ SIĘ DO VAT?      

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZWOLNIENIE Z VAT?           

CZY MOŻNA DOSTAĆ NIP DO ROZLICZEŃ UE BEZ ZGŁASZANIA SIĘ DO VAT?         

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ DO VAT?  

KASA FISKALNA

KIEDY MOŻLIWE JEST ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA KASY FISKALNEJ?            129

KTO JEST ZOBOWIĄZANY POSIADAĆ KASĘ FISKALNĄ?   

JAKA JEST PROCEDURA REJESTRACJI KASY FISKALNEJ?  

JAK NA CO DZIEŃ KORZYSTAĆ Z KASY FISKALNEJ?            

JAK UZYSKAĆ ZWROT ZA KASĘ FISKALNĄ Z URZĘDU SKARBOWEGO?       

JAK MAM EWIDENCJONOWAĆ PRZYCHODY, W PRZYPADKU, GDY JESTEM ZWOLNIONY           Z KASY FISKALNEJ?

PODATEK PCC W SPÓŁCE            

BRAK PCC PRZY WNOSZENIU WKŁADÓW            

SPRZEDAŻ/ZAKUP AKCJI              

POŻYCZKA         

SPRZEDAŻ/ZAKUP SPÓŁKI           

JAK WYCENIĆ AKCJE?    

KOMU MOGĘ SPRZEDAĆ AKCJE?             

JAK WYGLĄDA PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI?

DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI   

UMOWA POŻYCZKI        

OPŁACANIE FV Z PRYWATNEJ GOTÓWKI              

LIKWIDACJA SPÓŁKI      

PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI         

OTWARCIE LIKWIDACJI

ZAMKNIĘCIE LIKWIDACJI             

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI     

PODATEK VAT A ZAWIESZENIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO  

KSIĘGI RACHUNKOWE  

PODATEK PIT I CIT          

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI   

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ

JAK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZROBIĆ PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

OTWORZENIE SPÓŁKI, ZAMKNIĘCIE DZIAŁALNOŚCI         

SPRZEDAŻ / APORT PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI (ZCP)      

PRZEKSZTAŁCENIE          

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA         

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIĘ SOBIE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE?            

CZY MOGĘ ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z ŻONĄ/MĘŻEM   

W JAKI SPOSÓB CHRONIĆ MAJĄTEK, JEŻELI ZARZĄD I WSPÓLNICY TO OSOBY Z RODZINY

W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA POMOŻE MI LEPIEJ KONTROLOWAĆ PRZEPŁYWY FINANSOWE 

CZY SPÓŁKA MOŻE DZIAŁAĆ BEZ PRACOWNIKÓW           

CZY LEPIEJ SIĘ PRZEKSZTAŁCIĆ, CZY ZAŁOŻYĆ NOWĄ SPÓŁKĘ      

Z JAKIMI KONTROLAMI MUSZĘ SIĘ LICZYĆ, PROWADZĄC PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ?      

CZY FIRMĘ Z NIEWIELKIM KAPITAŁEM KTOŚ TRAKTUJE POWAŻNIE?       

DLACZEGO KSIĘGOWOŚĆ JEST TAKA DROGA?   

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WYBIERAJĄC USŁUGI KSIĘGOWE?     

CZY PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ PROWADZONA SAMODZIELNIE TO DOBRY POMYSŁ?  

ZALETY I WADY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ         

ZALETY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ         

WADY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ           

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A „NOWY POLSKI ŁAD”           

PODSUMOWANIE