Szczegóły ebooka

Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami

Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami

Wojciech Drewczyński

Ebook

KORPOSTARTUP- DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!


Gdy ja mam potrzeby, a ty wiesz, jak im sprostać!

Każda firma, nawet najpotężniejsza, jest skazana na współpracę z mniejszymi partnerami biznesowymi, dostarczającymi produkty i usługi niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Teoretycznie wielką korporację stać na uruchomienie spółki zależnej, która zapewni brakujące zasoby. W praktyce często łatwiej, taniej i szybciej jest skorzystać z pomocy podwykonawców. Znaczna część dużych przedsiębiorstw ma więc przygotowane procedury takiej współpracy. Procesy te świetnie sprawdzają się w relacji korporacja - mała lub średnia firma. Niestety, często zawodzą tam, gdzie wielki biznes styka się z biznesem niewielkim, za to innowacyjnym. Wynika to z fundamentalnych różnic między tradycyjnymi przedsiębiorstwami a startupami.

Do kooperacji z młodymi spółkami bazującymi na nowych technologiach i innowacjach należy stworzyć i rozwinąć odpowiednie narzędzia. Autor tej książki proponuje własny model oceny gotowości korporacji do współpracy ze startupami, Startup Collaboration Readiness, pozwalający szybko określić optymalny dla niej wachlarz instrumentów. Prezentuje także obraz ekosystemów startupowych w Polsce i na świecie oraz podpowiada skuteczne metody służące ocenie potencjału danego ekosystemu i zaplanowaniu krok po kroku budowy korporacyjnej strategii pracy z małym, innowacyjnym podmiotem. Pokazuje, jak powinien wyglądać prawidłowy scouting projektów oraz jak zbudować własny program akceleracyjny. Porusza również zagadnienia dotyczące rozwoju polityki inwestycyjnej, współpracy z funduszami typu venture capital podczas inwestowania w startupy oraz tworzenia takich funduszy w ramach korporacji.

 

Wstęp 9

 

Rozdział 1. Zrozumieć startup 23

 • Różnica pomiędzy startupem a małym lub średnim przedsiębiorstwem 26
 • O czym marzą i kim są startupowcy? 28
 • Ekosystem 35
 • Startup startupowi nierówny 41
 • Ucz się i upadaj szybko 54
 • Czynniki sukcesu startupów 59
 • Startupowa dolina śmierci i kij hokejowy 62
 • Pivot 64
 • Czego startupy chcą od korporacji? 66
 • Czego korporacje chcą od startupów? 70
 • Co startupy i korporacje mogą dać sobie nawzajem? 73
 • Czynniki sukcesu we współpracy ze startupami 75
 • Etapy rozwoju współpracy ze startupami 80

Rozdział 2. Ekosystem startupowy w Polsce i na świecie 85

 • Polska Rzeczpospolita Startupowa 87
 • Krótka historia polskich startupów 88
 • Krajowy ekosystem startupowy 94
  • Warszawa 95
  • Kraków 98
  • Wrocław 99
  • Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) 99
  • Pozostałe ośrodki innowacji 101
 • Europa 104
  • Wielka Brytania 105
  • Niemcy 106
  • Izrael 107
  • Pozostałe ośrodki europejskie 109
 • USA 110
  • Od gorączki złota do Doliny Krzemowej 111
 • Chiny 117
  • Chińska Dolina Krzemowa 117
 • Cechy dojrzałego i sprawnie działającego ekosystemu startupowego 119

Rozdział 3. Jak zacząć współpracę ze startupami? 127

 • Identyfikacja otoczenia firmy 129
 • Pierwsze kroki - SCR 0 130
 • Analiza lokalnego ekosystemu i budowa zespołu - SCR 1 138
 • Analiza działań konkurencji i dalsze poznawanie ekosystemu - SCR 2 147
 • Wykorzystaj potencjał wewnątrz organizacji - SCR 3 152
 • Partnerstwo w zewnętrznym programie akceleracyjnym - SCR 3 159
 • Wstępna strategia i zacieśnianie współpracy z organizacjami - SCR 3 169
 • Własny proces scoutingu projektów startupowych - SCR 4 171
 • Korporacyjny inkubator innowacji - SCR 5 182
 • Korporacyjna strategia współpracy ze startupami i dopracowanie modelu - SCR 5 185
 • Outsourcing programu akceleracyjnego - SCR 5 191

Rozdział 4. Korporacyjny program akceleracyjny SCR 6 197

 • Dlaczego startupy kochają akceleratory? 198
 • Po co korporacjom program akceleracyjny? 201
 • Geneza programów akceleracji 206
 • Akceleracja a sprawa polska 211
 • Frameworki programów akceleracyjnych 220
 • Etapy akceleracji 232
 • Wyznaczenie celu 234
 • Wybór modelu 235
 • Budowa zespołu akceleratora 238
 • Zasoby do realizacji programu 241
 • Umowy i regulaminy 245
 • Budżet i harmonogram prac 247
 • Tworzenie programu akceleracji 249
 • Rekrutacja zespołów 259
 • Selekcja zgłoszeń 268
 • Umowa akceleracyjna 273
 • Akceleracja 275
 • Demo Day 280
 • Postakceleracja i program wsparcia absolwentów 282
 • Ewaluacja programu 284

Rozdział 5. Współpraca z funduszami VC i rozwój polityki inwestycyjnej SCR 7 i 8 287

 • Krótka historia inwestycji kapitałowych podwyższonego ryzyka 289
 • Założenia funkcjonowania funduszy VC 292
 • Cykl życia funduszu VC 294
 • Jak zarabiają fundusze venture capital? 296
 • Ryzyko inwestowania w startupy 298
 • Aniołowie biznesu a fundusze VC 310
 • Rodzaje funduszy VC 313
 • Zespół funduszu 321
 • Współpraca z funduszami VC 323
 • Koinwestycje z funduszami VC 329
 • Przejęcia spółek z portfeli funduszy VC 334
 • Współpraca międzynarodowa 337
 • Zarządzanie ryzykiem we współpracy na linii korporacja i fundusze VC 340
  • Rozpoznanie partnera 341
  • Analiza projektów 343
  • Negocjacje i zakończenie procesu 344

Rozdział 6. Corporate Venture Capital SCR 9 349

 • Historia działania funduszy CVC 350
  • Pierwsza fala funduszy CVC - lata 60. i 70. XX wieku 351
  • Druga fala CVC - Dolina Krzemowa 352
  • Trzecia fala CVC - boom "dotcomów" 353
  • Czwarta fala CVC - w poszukiwaniu jednorożców 354
  • Polski rynek funduszy CVC 356
 • Modele funkcjonowania CVC 358
 • Decyzja o stworzeniu własnego funduszu CVC 361
 • VC a CVC 364
 • Polityka inwestycyjna 367
 • Budowa zespołu zarządzającego i kluczowego personelu 371
 • Proces inwestycyjny 375
 • Dodatkowe formy finansowania CVC - fundusze funduszy 377
 • Złożenie oferty do funduszu funduszy 383
 • Uruchomienie funduszu CVC 386
 • Zarządzanie pracą funduszu 387
 • Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego 391
  • Pozyskiwanie projektów inwestycyjnych i rozmowy ze startupami 391
  • Term sheet 393
  • Wycena startupu 395
  • Due diligence 399
  • Podnoszenie kompetencji zespołu 400
  • Współpraca ze spółkami i wzrost wartości portfela 403
  • Wyjścia z inwestycji i zamknięcie funduszu 407
  • Podsumowanie 410

Zakończenie 411

 • Zarządzanie ryzykiem 412
 • Otwarcie się na nowe 413
 • W poszukiwaniu jednorożca 414
 • System naczyń połączonych 416
 • Korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści 417
 • Korporacyjna gotowość do współpracy ze startupami 418

Spis tabel 421

Spis rysunków 422

Załącznik 423

 • Tytuł: Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami
 • Autor: Wojciech Drewczyński
 • ISBN: 978-83-283-5913-0, 9788328359130
 • Data wydania: 2019-05-07
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: korsta
 • Wydawca: Onepress