Szczegóły ebooka

Dlaczego mnie zostawiasz? Człowiek i Bóg po Zagładzie w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa

Dlaczego mnie zostawiasz? Człowiek i Bóg po Zagładzie w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa

Artur Kołodziejczyk

Ebook

Dwudziesty wiek upłynął głównie pod znakiem wielkich konfliktów natury politycznej, które przeobraziły się w globalne konflikty zbrojne, skutkujące niebywałą brutalnością na niespotykaną dotąd skalę.

Refleksja nad wydarzeniem Szoah, będącym bez precedensu w historii Starego Kontynentu choćby pod względem masowości, okrucieństwa, zaplanowania oraz towarzyszącej temu biurokracji, jest punktem wyjścia dla nowej filozoficznej perspektywy. Zagłada zmusza ludzki intelekt do zrewidowania- dotychczasowych ustaleń wielu filozoficznych kwestii, wymaga weryfikacji dotychczasowych ujęć choćby z zakresu filozofii Boga oraz filozofii człowieka.

Dlaczego mnie zostawiasz? - oto pytanie-symbol. Jest ono wyrazem niedowierzania. Jest formą zwątpienia w człowieka, poczucia bycia porzuconym. Jest ono także pytaniem o (nie)obecność Boga.

Fragment Wprowadzenia

Przedmowa       9

Wstęp   11

Wprowadzenie 29

 

Rozdział I. WYDARZENIA HISTORYCZNE JAKO IMPULS DO REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ      53

1. Zagadnienie poznawania przeszłości i warunki rozumienia historii      55

2. Dwie perspektywy poznawania historii według Hansa Jonasa              58

3. Zagadnienie filozoficznego namysłu nad wydarzeniami z przeszłości 77

4. Imperatyw pamięci o wydarzeniach z przeszłości w tradycji myśli żydowskiej               87

 

Rozdział II. SZOAH I TOTALITARYZM JAKO IMPULS DO REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ             97

1. Zagadnienie myślenia a potrzeba sensu          108

2. Wybrane z tradycji żydowskiej modyfikacje pytania o Boga w kontekście Szoah         118

3. Główna oś problemowa refleksji Hannah Arendt       123

4. Doniosłość totalitaryzmu w filozoficznym ujęciu dziejów Hannah Arendt        138

5. Totalitaryzm w perspektywie refleksji Hannah Arendt – synteza        144

6. Hannah Arendt na tropie genezy dwudziestowiecznych totalitaryzmów         190

 

Rozdział III. SZOAH JAKO IMPULS DO REWIZJI PYTAŃ O BOGA  203

1. Szoah i rewizja pytań o Boga oraz propozycje nowych odpowiedzi w ujęciu Hansa Jonasa      207

2. Rekonstrukcja eksperymentu myślowego nad ideą Boga       218

3. Rewizja pytań o monoteistyczny obraz Boga w judaizmie: ontologia mityczna a doświadczenie Zagłady         225

4. Kabalistyczna koncepcja cimcum i jej obecność w micie Hansa Jonasa              232

5. Podważenie przekonania o wszechmocy Boga             243

6. Kategoria dobroci, poznawalności oraz stawania się Boga w kontekście zakwestionowania Jego atrybutu wszechmocy                248

7. Bóg w relacji ze światem         253

8. Rewizja pytania o rzeczywistość transcendentną u Hannah Arendt    264

9. Rewizja pytania o kondycję religijnej wiary w rzeczywistość eschatologiczną                282

 

Rozdział IV. SZOAH JAKO IMPULS DO REWIZJI PYTAŃ O CZŁOWIEKA      289

1. Szoah i rewizja pytań o człowieka w ujęciu Hansa Jonasa        290

2. Konsekwencje aktu cimcum oraz przeobrażenia idei Boga po doświadczeniu Szoah w perspektywie filozofii człowieka                292

3. Odpowiedzialność jako imperatyw etyczny – w koncepcji Hansa Jonasa         302

4. Wpływ wydarzenia Szoah na filozoficzne zapytywania o człowieka oraz propozycje nowych odpowiedzi w filozofii Hannah Arendt 319

5. Rewizja pytania o autorytet   329

6. Rewizja pytania o ludzką wolność       351

7. Rewizja pytania o możliwość ludzkiego działania         359

8. Rewizja pytania o kondycję ludzką po wydarzeniu totalitaryzmu i jego konsekwencji pod postacią Szoah      364

9. Rewizja pytania o zło                382

 

Zakończenie      415

Podziękowania 439

Bibliografia         443

Indeks  461

  • Tytuł: Dlaczego mnie zostawiasz? Człowiek i Bóg po Zagładzie w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa
  • Autor: Artur Kołodziejczyk
  • ISBN: 978-83-8220-551-0, 9788382205510
  • Data wydania: 2021-10-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_263h
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego