Helion


Szczegóły ebooka

Dlaczego mnie zostawiasz? Człowiek i Bóg po Zagładzie w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa

Dlaczego mnie zostawiasz? Człowiek i Bóg po Zagładzie w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa


Dwudziesty wiek upłynął głównie pod znakiem wielkich konfliktów natury politycznej, które przeobraziły się w globalne konflikty zbrojne, skutkujące niebywałą brutalnością na niespotykaną dotąd skalę.

Refleksja nad wydarzeniem Szoah, będącym bez precedensu w historii Starego Kontynentu choćby pod względem masowości, okrucieństwa, zaplanowania oraz towarzyszącej temu biurokracji, jest punktem wyjścia dla nowej filozoficznej perspektywy. Zagłada zmusza ludzki intelekt do zrewidowania· dotychczasowych ustaleń wielu filozoficznych kwestii, wymaga weryfikacji dotychczasowych ujęć choćby z zakresu filozofii Boga oraz filozofii człowieka.

Dlaczego mnie zostawiasz? – oto pytanie-symbol. Jest ono wyrazem niedowierzania. Jest formą zwątpienia w człowieka, poczucia bycia porzuconym. Jest ono także pytaniem o (nie)obecność Boga.

Fragment Wprowadzenia

Przedmowa       9

Wstęp   11

Wprowadzenie 29

 

Rozdział I. WYDARZENIA HISTORYCZNE JAKO IMPULS DO REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ      53

1. Zagadnienie poznawania przeszłości i warunki rozumienia historii      55

2. Dwie perspektywy poznawania historii według Hansa Jonasa              58

3. Zagadnienie filozoficznego namysłu nad wydarzeniami z przeszłości 77

4. Imperatyw pamięci o wydarzeniach z przeszłości w tradycji myśli żydowskiej               87

 

Rozdział II. SZOAH I TOTALITARYZM JAKO IMPULS DO REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ             97

1. Zagadnienie myślenia a potrzeba sensu          108

2. Wybrane z tradycji żydowskiej modyfikacje pytania o Boga w kontekście Szoah         118

3. Główna oś problemowa refleksji Hannah Arendt       123

4. Doniosłość totalitaryzmu w filozoficznym ujęciu dziejów Hannah Arendt        138

5. Totalitaryzm w perspektywie refleksji Hannah Arendt – synteza        144

6. Hannah Arendt na tropie genezy dwudziestowiecznych totalitaryzmów         190

 

Rozdział III. SZOAH JAKO IMPULS DO REWIZJI PYTAŃ O BOGA  203

1. Szoah i rewizja pytań o Boga oraz propozycje nowych odpowiedzi w ujęciu Hansa Jonasa      207

2. Rekonstrukcja eksperymentu myślowego nad ideą Boga       218

3. Rewizja pytań o monoteistyczny obraz Boga w judaizmie: ontologia mityczna a doświadczenie Zagłady         225

4. Kabalistyczna koncepcja cimcum i jej obecność w micie Hansa Jonasa              232

5. Podważenie przekonania o wszechmocy Boga             243

6. Kategoria dobroci, poznawalności oraz stawania się Boga w kontekście zakwestionowania Jego atrybutu wszechmocy                248

7. Bóg w relacji ze światem         253

8. Rewizja pytania o rzeczywistość transcendentną u Hannah Arendt    264

9. Rewizja pytania o kondycję religijnej wiary w rzeczywistość eschatologiczną                282

 

Rozdział IV. SZOAH JAKO IMPULS DO REWIZJI PYTAŃ O CZŁOWIEKA      289

1. Szoah i rewizja pytań o człowieka w ujęciu Hansa Jonasa        290

2. Konsekwencje aktu cimcum oraz przeobrażenia idei Boga po doświadczeniu Szoah w perspektywie filozofii człowieka                292

3. Odpowiedzialność jako imperatyw etyczny – w koncepcji Hansa Jonasa         302

4. Wpływ wydarzenia Szoah na filozoficzne zapytywania o człowieka oraz propozycje nowych odpowiedzi w filozofii Hannah Arendt 319

5. Rewizja pytania o autorytet   329

6. Rewizja pytania o ludzką wolność       351

7. Rewizja pytania o możliwość ludzkiego działania         359

8. Rewizja pytania o kondycję ludzką po wydarzeniu totalitaryzmu i jego konsekwencji pod postacią Szoah      364

9. Rewizja pytania o zło                382

 

Zakończenie      415

Podziękowania 439

Bibliografia         443

Indeks  461