Szczegóły ebooka

Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP

Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP

Anna Pamuła

Ebook

Transformacja cyfrowa to kierunek, który zmienia nie tylko biznesowy sposób funkcjonowania, ale ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej w organizacjach.

W monografii zawarto rozważania teoretyczne dotyczące potencjału przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie efektywności energetycznej oraz wpływu cyfryzacji na jego wykorzystanie. W sposób holistyczny przedstawiono w niej zagadnienia związane z cyfryzacją energetyki w powiązaniu z działaniami, jakie na rzecz efektywności mogą podejmować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o różnym rodzaju działalności. Oprócz rozważań teoretycznych autorka przedstawia wyniki badań dotyczące zainteresowania i stopnia zaangażowania polskich przedsiębiorstw sektora MŚP w działania na rzecz EE. Monografia jest przeznaczona dla środowiska naukowego, ale szeroki zakres wiedzy znajdą w niej właściciele firm lub menadżerowie zainteresowani wprowadzaniem działań na rzecz EE.

Wstęp        7

 

Rozdział 1. Efektywność energetyczna w MŚP         11

  1. Zmiany systemu elektroenergetycznego 11
  2. Pojęcie efektywności energetycznej        13
  3. Potencjał działania i środki na rzecz efektywności energetycznej          17
  4. Bariery wdrażania działań na rzecz efektywności energetycznej           22
  5. Potencjał MŚP w zakresie efektywności energetycznej      28
  6. Stymulatory implementacji działań na rzecz efektywności energetycznej          31
  7. Zarządzanie popytem na energię i prosumpcja jako elementy wspierające działania na rzecz efektywności energetycznej               38
  8. Audyt energetyczny jako element wspierający działania na rzecz efektywności energetycznej     42
  9. Modele oceny dojrzałości działań w zakresie EE w firmach sektora MŚP             47

 

Rozdział 2. Wpływ cyfryzacji na efektywność energetyczną  61

  1. Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe firm sektora energetycznego            61
  2. Technologie cyfrowe w sektorze energetycznym 65
  3. Wpływ technologii cyfrowych na efektywność energetyczną w sektorach końcowego wykorzystania energii    68
  4. Obszary cyfryzacji i zastosowania nowych technologii w elektroenergetyce    70
  5. Platformy cyfrowe dla efektywności energetycznej            77
  6. Opomiarowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej           87
  7. Dane w procesach poprawy efektywności energetycznej  93
  8. Podsumowanie             95

 

Rozdział 3. Zaangażowanie przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w działania na rzecz efektywności energetycznej w świetle badań własnych      97

  1. Metodyka badania i charakterystyka próby                97
  2. Działania na rzecz efektywności energetycznej podejmowane przez przedsiębiorstwa sektora MŚP              101

3.2.1. Postrzeganie znaczenia kwestii związanych z efektywnością energetyczną 101

3.2.2. Odpowiedzialność za działania na rzecz efektywności energetycznej          107

3.2.3. Działania inwestycyjne na rzecz efektywności energetycznej          112

3.2.4. Działania inwestycyjne na rzecz efektywności energetycznej – procedury zakupu  115

3.2.5. Poziom podejmowania działań na rzecz efektywności energetycznej         118

3.2.6. Czynniki motywujące i demotywujące MŚP do działań na rzecz efektywności energetycznej                121

  1. Stosunek do nowych możliwości udziału w rynku energii i prosumpcji  126

3.3.1. Zmiana dostawcy energii      127

3.3.2. Wybór dostawcy energii a oferowane usługi  128

3.3.3. Udział w programach zarządzania popytem na energię (DSM)     129

3.3.4. Możliwość stosowania różnych programów taryfowych              130

3.3.5. Zakup urządzeń produkujących energię           133

  1. Wykorzystanie i postrzeganie możliwości, jakie daje cyfryzacja w obszarze EE      135

3.4.1. Pomiar zużycia energii i analiza danych             136

3.4.2. Postrzeganie cyfrowych platform do zarządzania energią             140

  1. Wykorzystanie i ocena źródeł wiedzy          142
  2. Ocena dojrzałości badanych MŚP w zakresie działań na rzecz EE             147
  3. Podsumowanie                158

 

Zakończenie  161

 

Bibliografia        165

Spis tabel           173

Spis rysunków   175

 • Tytuł: Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP
 • Autor: Anna Pamuła
 • ISBN: 978-83-8220-559-6, 9788382205596
 • Data wydania: 2021-10-13
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_26b9
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego