Helion


Szczegóły ebooka

 
Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych

Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych


Autorzy rozdziałów:
1. Agnieszka Tomczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
2. Alfreda Kamińska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
3. Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
4. Elżbieta Kotowska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
5. Waldemar Kunz, Akademia Pomorska w Słupsku
 
Monografia jest jedenastą kolejną publikacją na temat zrównoważonego społeczno-gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wydawaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. Świadczy to o kształtującym się ośrodku badawczym integrującym wiele zespołów badawczych.

Wprowadzenie 7

Gospodarka senioralna w rozwoju zrównoważonym 10

System wczesnego ostrzegania przed spowolnieniem realizacji celów długoterminowych na przykładzie miast 29

Pomiar innowacyjności regionów – ewolucja podejścia 51

System kontroli finansowej w sektorze finansów publicznych na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego 67

Marginal utility of non-financial tools used for motivating employees in the public sphere 84

Analiza porównawcza realizacji celów długoterminowych w gminach pierwszej dziesiątki w rankingu 2019 roku 97

Wpływ programu „Rodzina 500 plus” na lokalny rynek pracy w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet 112