Szczegóły ebooka

NOWY POCZĄTEK. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny. Wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów

NOWY POCZĄTEK. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny. Wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów

Linda Friel, John Friel

Ebook

Niniejsza książka dotyczy dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i została napisana specjalnie dla nich przez autorów, którzy również należą do tej grupy. () Napisaliśmy ją, aby przypomnieć tym z nas, którzy zdrowieją, na czym to zdrowienie polega, i że jest ono procesem, nie wydarzeniem. To także książka dla tych spośród nas, którzy wciąż błądzą w mroku są sceptyczni, odczuwają złość lub czują się zagubieni i poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego towarzyszą im właśnie takie emocje. Trudno ci wchodzić w głębsze relacje z otoczeniem? Nie potrafisz stworzyć zdrowego związku? Nie radzisz sobie z rozwiązywaniem konfliktów? Jeśli chociaż na niektóre z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, być może przyszło ci dorastać w dysfunkcyjnej rodzinie. Wielu z nas wiąże swoje kłopoty w dorosłym życiu z dorastaniem w domach alkoholików. Ale przecież istnieją też rodziny na inne sposoby szkodliwe dla rozwijających się w nich dzieci: tworzą je pracoholicy, przemocowcy, osoby borykające się z chorobami, również psychicznymi, perfekcjoniści, narcyzi W tych rodzinach problemy takie jak chłód uczuciowy, znęcanie się oraz emocjonalne lub fizyczne zaniedbywanie determinują rzeczywistość dzieci, stając się z czasem niechcianym dziedzictwem. Jeśli wychowałeś się w takim domu, jest bardzo prawdopodobne, że dziś nie potrafisz nawiązywać zdrowych relacji i masz zniekształcony obraz siebie. Być może stale odczuwasz złość, czujesz zagubienie, cierpisz z powodu uzależnienia czy depresji, nie umiesz zrozumieć targających tobą uczuć albo je wypierasz. Ale niestabilność emocjonalna rodzinnego domu, choć z pewnością odcisnęła na tobie piętno, nie musi prześladować cię przez całe życie. Dzięki tej książce możesz rozpoznać źródło swoich dzisiejszych problemów, a następnie, jak piszą autorzy, terapeuci John i Linda Frielowie, wejść na drogę zdrowienia. Być może właśnie ta książka będzie dla ciebie początkiem tego procesu.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Dedy­ka­cja
 • Przed­mowa
 • Część I
  • 1. Wstęp
  • 2. Dwie opo­wie­ści
  • 3. Kim jeste­śmy? Jakie mamy objawy?
  • 4. Kilka fak­tów na temat uza­leż­nień
 • Inter­lu­dium
  • 5. Niedź­wiedź
 • Część II
  • 6. Sys­temy rodzinne: struk­tura, funk­cja, role, gra­nice
  • 7. Pułapki
  • 8. Kiedy rodzina zba­cza z kursu
 • Inter­lu­dium
  • 9. Gąska
 • Część III
  • 10. Zaprze­cze­nie
  • 11. Uczu­cia
  • 12. Tajem­nice
  • 13. Co się dzieje z naszą toż­sa­mo­ścią?
  • 14. Intym­ność i cała reszta
 • Inter­lu­dium
  • 15. Zaję­czyca
 • Część IV
  • 16. Ogólna kon­cep­cja doro­słego dziecka i współ­uza­leż­nie­nia
 • Część V
  • 17. Odkry­wa­nie i przy­zna­wa­nie się
  • 18. Reali­zo­wa­nie pro­gramu
  • 19. Kilka słów o lecze­niu i ducho­wo­ści
 • Epi­log
  • 20. Poca­łuj potwora w nos
 • Biblio­gra­fia
 • Aneks
 • Podzię­ko­wa­nia
 • O auto­rach
 • Przy­pisy
 • Tytuł: NOWY POCZĄTEK. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny. Wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów
 • Autor: Linda Friel, John Friel
 • Tytuł oryginału: ADULT CHILDREN SECRETS OF DYSFUNCTIONAL FAMILIES
 • Tłumaczenie: Aleksandra Haduła
 • ISBN: 9788382251012, 9788382251012
 • Data wydania: 2021-10-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_26k7
 • Wydawca: Wydawnictwo JK