Szczegóły ebooka

Król Duch. Le Roi-Esprit. Pome inachevé

Król Duch. Le Roi-Esprit. Pome inachevé

Juliusz Słowacki

Ebook

Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i francuskiej. Version bilingue: polonaise et française. Król-Duch poemat historiozoficzny napisany przez Juliusza Słowackiego w latach 1845-1849. Stanowi jedno z najważniejszych dzieł poety. Jest podsumowaniem jego poglądów. Dzieło to Słowacki pisał do końca życia; pozostało nieukończone. Jego pierwsza część została wydana w 1847 roku w Paryżu jako Król-Duch Rapsod I. Nie stanowi spójnej całości, gdyż powstawało w wielu wersjach rękopiśmiennych i z tego powodu jego całościowe wydanie, wierne zamiarom poety, okazywało się bardzo utrudnione. Wielokrotnie nazywa się to dzieło eposem wszechsłowiańskim. Utrudnienia związane z pewnymi odejściami od formy eposu między innymi metafizyczna i paraboliczna tematyka dzieła nie pozwalają nazwać Króla-Ducha poematem heroicznym epopeją. (za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Król-Duch)

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • KRÓL DUCH - LE ROI-ESPRIT
 • KRÓL DUCH
 • Rapsod pierwszy
  • Pieśń I
  • Pieśń II
  • Pieśń III
 • Rapsod drugi
 • LE ROI-ESPRIT
  • Chant I
  • Chant II
  • Chant III
 • Spis treści
 • Tytuł: Król Duch. Le Roi-Esprit. Pome inachevé
 • Autor: Juliusz Słowacki
 • ISBN: 978-83-806-4560-8, 9788380645608
 • Data wydania: 2018-04-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27ws
 • Wydawca: Armoryka