Szczegóły ebooka

Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Projekt wdrażania Porozumienia bez Przemocy do szkół

Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Projekt wdrażania Porozumienia bez Przemocy do szkół

Joanna Berendt, Paulina Orbitowska-Fernandez, Magdalena Sendor

Ebook

Książka Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Scenariusze zajęć Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli to wprowadzenie w tematykę Porozumienia bez Przemocy skierowane do nauczycieli, którym bliskie są kwestie komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Składa się z teoretycznego wprowadzenia i ośmiu scenariuszy lekcji tworzących cykl zajęć o komunikacji i empatycznych relacjach w szkole i poza nią.

Dzięki Porozumieniu bez Przemocy każdy, bez względu na wiek, może poczuć się dostrzegany i nauczyć się dostrzegać innych, a co za tym idzie – budować porozumienie. Drogą do tego jest umiejętność mówienia o tym, co jest dla nas ważne i cenne bez interpretowania i osądzania.

Autorki, pracując z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą, dostrzegły wielką potrzebę dialogu, budowania silnych relacji opartych o zasadę wygrany-wygrany, a przede wszystkim – o empatię. Empatia to budowanie świadomości uczuć i potrzeb swoich i innych, umiejętność rozmawiania o nich, by finalnie wypracowywać rozwiązania, które służą wszystkim. Celem książki jest wsparcie szeroko rozumianej edukacji w rozwijaniu kompetencji budowania relacji, gdyż edukacja – to relacja.

To, jak rozwiązywane są konflikty w klasie i jak rozmawia się z dziećmi o trudnych komunikatach – wybierając mówienie o faktach, uczuciach i potrzebach zamiast ocen i interpretacji – może realnie zmieniać szkołę. Jednak gdy takie zajęcia są realizowane przez zewnętrznych trenerów, są mniej efektywne niż programy stale realizowane przez pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą na co dzień. Stąd pomysł autorek, by podzielić się z nauczycielami efektami ich pracy, czyli scenariuszami zajęć z Porozumienia bez Przemocy, aby mogli sami wdrażać je i modyfikować do własnych potrzeb.

Nie można pominąć tego, jak ważna w pracy nauczyciela jest empatia dla samego siebie, czyli stałe dbanie o własne zasoby. Bez tej praktyki pojawia się ryzyko frustracji, przeciążenia, a finalnie wypalenia zawodowego. Dlatego do publikacji dołączono teorię oraz ćwiczenia Porozumienia bez Przemocy dla samych nauczycieli. To gest uznania dla pracy, którą wykonują każdego dnia oraz troski o to, by czerpali z niej jak największą radość i satysfakcję.

Na książkę składają się:

– część teoretyczna o Porozumieniu bez Przemocy (w tym jej kluczowe założenia i narzędzia);

– propozycje ćwiczeń do praktyki własnej nauczycieli, w tym szczególnie empatii dla siebie jako narzędzia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu, a także ćwiczenia mające na celu pełniejsze przygotowanie się do zajęć z danego tematu;

– 8 szczegółowo opisanych zajęć – każde po 2 x 45 minut: w tym materiały potrzebne do zajęć, przygotowanie merytoryczne nauczyciela, propozycje przebiegu zajęć i pytania do refleksji po zajęciach.

Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat .................................. 7
Część I
Porozumienie bez przemocy – teoria i ćwiczenia .................................... 9
Kontakt to sedno: krótka teoria Porozumienia bez Przemocy ............ 9
Kilka informacji z obszaru neurobiologii ........................................... 13
Kluczowe elementy Porozumienia bez Przemocy: model
czterech kroków ................................................................................ 16
Pierwszy element modelu czterech kroków: obserwacja ............... 18
Drugi element modelu czterech kroków: uczucia ......................... 20
Trzeci element modelu czterech kroków: potrzeby ....................... 23
Czwarty element modelu czterech kroków: prośby ....................... 26
Podsumowanie ................................................................................. 29
Tematy uzupełniające do pełniejszego korzystania ze scenariuszy ..... 30
Zadziwiająca moc złości .................................................................... 30
Język powinności a złość .............................................................. 31
Złość to informacja ........................................................................... 31
Myśli oceniające, które oddzielają nas od siebie i innych ................... 33
1. Empatia dla siebie .................................................................... 33
2. Empatia dla drugiej osoby ........................................................ 34
3. Nowe możliwości, rozwiązania i prośby .................................... 35
Przyjmowanie odmowy .................................................................... 35
Praktyka wdzięczności ...................................................................... 37
Minimediacje wśród młodzieży ......................................................... 39
Rozmowy w kręgu w sytuacjach konfliktowych ................................. 40
Model rozmowy w kręgu ............................................................. 41
Część II
Scenariusze zajęć .................................................................................... 43
Zanim rozpoczniesz prowadzenie zajęć ............................................. 43
Bilans po każdych zajęciach .............................................................. 46
Struktura zajęć .................................................................................. 49
Spotkanie 1: poznajemy się ............................................................... 50
Przed zajęciami: ........................................................................... 50

Scenariusz 1: poznajemy się .............................................................. 52
Spotkanie 2: nasza klasa .................................................................... 62
Przed zajęciami: ........................................................................... 62
Scenariusz: nasza klasa ...................................................................... 63
Spotkanie 3: bez przemocy, czyli jak? ................................................ 71
Przed zajęciami: ........................................................................... 71
Scenariusz: bez przemocy, czyli jak? .................................................. 73
Spotkanie 4: potrzeby. Skąd wiemy, czego potrzebujemy? ................. 80
Przed zajęciami: ........................................................................... 80
Scenariusz: potrzeby. Skąd wiemy, czego potrzebujemy? ................... 82
Spotkanie 5: wespół zespół – dlaczego współpracujemy? ................... 94
Przed zajęciami: ........................................................................... 94
Scenariusz: wespół zespół – dlaczego współpracujemy? ..................... 95
Spotkanie 6: uczucie złości i granice – jak się ma jedno
do drugiego? ..................................................................................... 105
Przed zajęciami: ........................................................................... 105
Scenariusz: uczucie złości i granice – jak się ma jedno
do drugiego? ..................................................................................... 108
Spotkanie 7: mediowanie z empatią .................................................. 122
Przed zajęciami: ........................................................................... 122
Scenariusz: mediowanie z empatią .................................................... 125
Spotkanie 8: informacja zwrotna – wdzięczność i uczenie się
z błędów ........................................................................................... 132
Przed zajęciami: ........................................................................... 132
Scenariusz: informacja zwrotna – wdzięczność i uczenie się
z błędów ........................................................................................... 133
Zakończenie .......................................................................................... 139
Załączniki ..................................................................................................... 141
Wstęp .................................................................................................... 141
Scenariusz 1 ........................................................................................... 145
Scenariusz 2 ........................................................................................... 149
Scenariusz 3 ........................................................................................... 150
Scenariusz 4 ........................................................................................... 151
Scenariusz 5 ........................................................................................... 157
Scenariusz 6 ........................................................................................... 159
Scenariusz 7 ........................................................................................... 161
Scenariusz 8 ........................................................................................... 162

  • Tytuł: Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Projekt wdrażania Porozumienia bez Przemocy do szkół
  • Autor: Joanna Berendt, Paulina Orbitowska-Fernandez, Magdalena Sendor
  • ISBN: 978-83-63860-34-9, 9788363860349
  • Data wydania: 2021-11-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_28e5
  • Wydawca: Wydawnictwo cojanato