Helion


Szczegóły ebooka

Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Raport 2021

Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Raport 2021


Zyskaj pewność, że właściwie rozliczasz wynagrodzenia, a także składki ZUS i podatek. Nasi eksperci odpowiadają na 36 rzeczywistych pytań specjalistów ds. kadr i płac. Sprawdź także, jak rozliczać wpłaty do PPK. Przekonaj się, jak wypłacać dodatkowe świadczenia dla pracowników, ryczałty, zaliczkę na wynagrodzenie. Czy wiesz, w jakiej sytuacji musisz naliczać składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzenia zleceniobiorcy? Czy masz pewność, jak uwzględniać premie roczne w podstawie ekwiwalentowej? Każda odpowiedź eksperta zawiera podstawę prawną.

 • 1. Jakie składki ZUS oraz druki ZUS za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć pracownika
 • 2. Czy przejęci pracownicy nadal są objęci zwolnieniem ze składek na FP, FS i FGŚP
 • 3. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku przy zmianie wynagrodzenia z zasadniczego na akord
 • 4. Jak obliczać odprawę dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
 • 5. Czy premie roczne należy uwzględniać w podstawie ekwiwalentowej
 • 6. Kod zawodu jaki wpisać, gdy nie ma go w klasyfikacji zawodów
 • 7. Czy pracodawca może z góry zaplanować pracę w godzinach nadliczbowych
 • 8. Karnety sportowe i pakiety medyczne co ze składkami ZUS i podatkiem
 • 9. Jak rozliczać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON
 • 10. Zerowa podstawa oskładkowania a wpłaty do PPK
 • 11. W jakiej sytuacji trzeba naliczać składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • 12. Jak rozliczyć zaległe składki ZUS w części, która powinna być potrącona z jego wynagrodzenia
 • 13. Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
 • 14. Wynagrodzenie chorobowe co ze składkami i zaliczką na podatek
 • 15. Zastępcza służba wojskowa co ze stażem pracy, urlopem wypoczynkowym i nagrodą jubileuszową
 • 16. Umowa o praktykę absolwencką z kim można zawrzeć, co ze składkami ZUS i PIT
 • 17. Od którego terminu naliczyć pierwszą wpłatę do PPK
 • 18. Zaliczka na podatek od wpłaty do PPK a autorskie koszty uzyskania przychodów
 • 19. Czy pracownik musi zwrócić odzież roboczą przy wypowiedzeniu umowy o pracę
 • 20. Czy pracodawca musi wypłacać odprawę pracownikowi, któremu wypowiada umowę o pracę
 • 21. Czy przy niepełnym etacie można ustalić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
 • 22. Jak obliczyć wynagrodzenie w miesiącu ze zwolnieniem lekarskim
 • 23. Telepraca i praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 • 24. Jak zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej dokumentacja
 • 25. Orzeczenie o niepełnosprawności jak traktować pracownika w okresie, w którym odwołuje się od decyzji ZUS
 • 26. Urlop ojcowski co z 7-dniowym terminem na złożenie wniosku
 • 27. Świadczenia z ZFŚS co z dochodem małżonka przy rozdzielności majątkowej
 • 28. Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą jak rozliczać czas pracy
 • 29. Zatrudnienie pierwszego pracownika co z regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania
 • 30. Premia uznaniowa w podstawie ekwiwalentu urlopowego na co uważać
 • 31. Wstępne badania lekarskie kto ponosi ich koszt, gdy pracownik nie podejmuje pracy
 • 32. Umowa zlecenia osoby z działalnością gospodarczą jak rozliczać składki ZUS i podatek
 • 33. Czy brak orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy wpływa na prawo do urlopu wypoczynkowego
 • 34. Czy równoległą umowę o pracę wlicza się do limitu umów na czas określony
 • 35. Jak oskładkować i opodatkować zaliczkę na poczet wynagrodzenia
 • 36. Zatrudnienie pierwszego pracownika co z regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania