Szczegóły ebooka

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału

Beata Włodarczyk

Ebook

Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi wpływają na funkcjonowanie całego sektora rolnego. Nieruchomości rolne stanowią bowiem podstawę prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie oraz wszechstronnego, nie tylko ekonomicznego, rozwoju obszarów wiejskich. Zakres oddziaływania regulacji dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi jest jednak znacznie szerszy – obejmuje zarówno społeczeństwo jak i przyrodę. Wynika to z charakteru nieruchomości rolnych, które są dobrem szczególnym – są niepomnażalne, zdegradowane odnawiają się bardzo powoli, stanowią środowisko życia dla wielu organizmów. Gleba będąca głównym elementem ekosystemów lądowych, nie bez powodu nazywana jest „fabryką życia”. Bez niej, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju naukowego, nie byłaby możliwa produkcja żywności na skalę niezbędną do zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Nieruchomości rolne to zatem zasób, z którego czerpią wszyscy. Rolnictwo zaś można określić jako „dostarczyciela dóbr publicznych” o charakterze niekomercyjnym. Wśród nich, obok wspomnianego już bezpieczeństwa żywnościowego, jest także utrzymanie bioróżnorodności, podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji kulturalnej oraz tożsamości wsi i regionów, a także spójności i żywotności obszarów wiejskich.

Spis treści

 

 

<< s. 7-10 >>

 

Wstęp

 

 

<< s. 11-29 >>

 

1. Europejski model rolnictwa

 

 

<< s. 30-42 >>

 

2. Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej

 

 

<< s. 43-62 >>

 

3. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi na tle swobody przepływu kapitału

 

 

<< s. 63-83 >>

 

4. Stanowisko Komisji Europejskiej w przedmiocie ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi

 

 

<< s. 84-86 >>

 

Zakończenie

 

<< s. 87-99 >>

 

Bibliografia

  • Tytuł: Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału
  • Autor: Beata Włodarczyk
  • ISBN: 978-83-66300-43-9, 9788366300439
  • Data wydania: 2021-11-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_28hi
  • Wydawca: Instytut Nauk Prawnych PAN