Helion


Instytut Nauk Prawnych PAN

 Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej
Uprawnienia rodzicielskie pracowników
Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej
Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich
Akty prawa miejscowego - aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa