Helion


Szczegóły ebooka

Pod wiatr... Czytanie życia Józefy Śmigielskiej-Dobieszewskiej

Pod wiatr... Czytanie życia Józefy Śmigielskiej-Dobieszewskiej


Książka Marii Berkan-Jabłońskiej wpisuje się w dwa ważne nurty współczesnej humanistyki – łączy tradycję szczegółowych badań historycznoliterackich w typie case study z szerszą refleksją metakrytyczną zogniskowaną wokół problemu adekwatności dzisiejszych rozpoznań kultury epok minionych. Autorka z dużą świadomością metodologiczną (zarówno na poziomie pracy z archiwaliami, jak i problemowego układu zebranego materiału) prezentuje zapoznaną historię życia i działalności publicznej Józefy Śmigielskiej-Dobieszewskiej. Los kobiety, pisarki, dziś powiedzielibyśmy także aktywistki społecznej, staje się dla Autorki swoistym wyzwaniem do „odzyskiwania” pamięci o faktycznej genealogii polskiego ruchu emancypacyjnego.

Z recenzji dr hab. Iwony Węgrzyn, prof. UJ

*

Czytać cudze życie (jak czyta się, ot tak – znaki, jakimi do nas mówi, jak czyta się tekst, książkę, list, dokument, prywatną korespondencję z najwyższymi standardami podejścia do niej) to zadanie ogromnie odpowiedzialne, mozolne, ale dające satysfakcję. A Autorka nie czyta tylko „biografii intelektualnej”, tym bardziej dzieł i twórczości Dobieszewskiej. Ale czyta właśnie życie, czyta „tekst” życia w jego wielobarwności, wielokształtności, perspektywiczności, w jego zmienności, w jego czarnych i białych plamach, w jego meandryczności i ślepych zaułkach.

Z recenzji dr. hab. Dawida Marii Osińskiego

***      7

 

Rozdział I. Książeczka do nabożeństwa         13

Rozdział II. (E)misja ratunkowa: pisanie       41

Rozdział III. Własny kąt, własny sąd  73

Rozdział IV. Redaktorski zawód         105

Rozdział V. Felietonistka – odsłona pierwsza            153

Rozdział VI. Publicystka! Zawsze i wszędzie  167

Rozdział VII. Hagiografka czy katolicka feministka? 189

Rozdział VIII. Podróżopisarka 205

Rozdział IX. Dom w pracy, praca w domu, końca nie ma…  251

Rozdział X. Prelegentka non grata    277

Rozdział XI. Felietonistka – odsłona druga    325

Rozdział XII. Pension w Marienbadzie. I słuch po niej zaginął!        347

Posłowie         373

 

Nota bibliograficzna   379

Spis ilustracji 381

Wybrana bibliografia             385

Indeks nazwisk            407

Summary        423