Helion


Szczegóły ebooka

Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy

Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy


Zygmunt Gloger to wybitny archeolog, etnograf oraz historyk. Zasłynął on przede wszystkim badaniami nad obyczajowością i kulturą ludową. Dolinami rzek stanowi reportaż z podróży po Niemnie, Wiśle, Bugu i Biebrzy. Autor opisuje piękne krajobrazy oraz ludność zamieszkującą te urokliwe rejony Polski, którą poznał podczas licznych rozmów. Utwór wyróżnia się umiejętnym połączeniem relacji z podróży opartej na faktach z poetyckim opisem realiów.