Szczegóły ebooka

Wymiarowanie przekrojów elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według Eurokodu 2. Przykłady obliczeń

Wymiarowanie przekrojów elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według Eurokodu 2. Przykłady obliczeń

Marek Lechman

Ebook

W pracy przedstawiono algorytmiczny sposób wymiarowania elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według ustaleń Eurokodu 2. Omówiono ogólne zasady projektowania rozpatrywanych konstrukcji wraz z podaniem charakterystyk materiałowych betonu i stali zbrojeniowej według ustaleń Eurokodu 2. Podano analityczne zależności do wyznaczania nośności przekrojów żelbetowych prostokątnych i pierścieniowych, wyprowadzone z uwzględnieniem nieliniowych związków fizycznych betonu i stali. Na tej podstawie opracowano pomocnicze nomogramy w postaci krzywych interakcji nu mu do wymiarowania przekrojów żelbetowych zbrojonych stalą klasy A-II oraz A-IIIN. Przedstawione podejście zilustrowano praktycznymi przykładami wymiarowania przekrojów rozpatrywanych elementów z betonu.

Streszczenie 4

Summary 4

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Zakres opracowania 7

1.2. Podstawowe oznaczenia 8

2. Zasady projektowania 9

2.1. Wymagania 9

2.2. Obciążenia 9

2.3. Metoda częściowych współczynników 10

2.4. Zależność naprężenie–odkształcenie betonu 11

2.5. Zależność naprężenie–odkształcenie stali zbrojeniowej 11

3. Zależności określające nośność przekrojów 12

3.1. Przekroje prostokątne 12

3.2. Przekroje pierścieniowe 16

4. Pomocnicze nomogramy do wymiarowania przekrojów elementów 19

4.1. Elementy o przekroju prostokątnym 19

4.2. Elementy o przekroju pierścieniowym 20

5. Przykłady wymiarowania 26

5.1. Sprawdzanie stanu granicznego nośności przekroju pierścieniowego 26

5.2. Wymiarowanie przekroju zbrojenia 27

5.3. Wymiarowanie przekroju ze względu na grubość pierścienia 28

5.4. Sprawdzenie nośności przekroju prostokątnego 28

6. Podsumowanie 30

7. Bibliografia 30

  • Tytuł: Wymiarowanie przekrojów elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według Eurokodu 2. Przykłady obliczeń
  • Autor: Marek Lechman
  • ISBN: 978-83-249-4829-1, 9788324948291
  • Data wydania: 2021-12-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_29mv
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej