Szczegóły ebooka

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Piotr Turkowski, Paweł Roszkowski, Paweł Sulik

Ebook

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości ceramicznych, silikatowych i betonowych elementów murowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, podane w Eurokodzie PN-EN 1996-1-2 oraz w normach badań odporności ogniowej PN-EN 1364-1 i PN-EN 1365-1. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi.

Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji murowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Streszczenie 4

Summary 4

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Ogólne informacje o projektowaniu na warunki pożarowe według Eurokodów 7

1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika 8

1.3. Powołania normatywne 8

2. Podstawy projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 8

2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje 8

2.2. Kryteria odporności ogniowej 10

2.3. Zasady ustalania obciążeń w warunkach pożarowych 13

2.4. Obliczeniowe właściwości materiałów 16

3. Właściwości materiałów 17

3.1. Elementy murowe 17

3.2. Zaprawa 19

3.3. Właściwości mechaniczne elementów murowych 19

3.4. Właściwości termiczne elementów murowych 20

4. Odporność ogniowa elementów murowych według PN-EN 1996-1-2  21

4.1. Metody oceny 21

4.2. Typy ścian 21

4.3. Dodatkowe wymagania dla ścian murowanych 22

4.4. Ocena metodą danych tabelarycznych 23

4.5. Ocena na podstawie badań 33

4.6. Ocena metodami obliczeniowymi 40

4.7. Wymagania konstrukcyjne 43

5. Przykłady obliczeniowe 44

5.1. Przykład 1 – współczynnik redukcyjny obciążeń ηfi  44

5.2. Przykład 2 – grupa elementów murowych 44

5.3. Przykład 3 – klasa odporności ogniowej ściany nienośnej 45

5.4. Przykład 4 – klasa odporności ogniowej ściany nośnej 46

5.5. Przykład 5 – uproszczona metoda obliczeniowa 47

6. Bibliografia 49

  • Tytuł: Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6
  • Autor: Piotr Turkowski, Paweł Roszkowski, Paweł Sulik
  • ISBN: 978-83-249-8442-8, 9788324984428
  • Data wydania: 2021-12-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_29mw
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej