Szczegóły ebooka

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

Grzegorz Woźniak, Paweł Roszkowski

Ebook

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości drewna oraz elementów drewnopochodnych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej belek, słupów, ścian, stropów oraz elementów drewnianych łączonych za pomocą łączników mechanicznych podane w Eurokodzie PN-EN 1995-1-2. Opracowanie dotyczy zarówno elementów konstrukcji bez dodatkowych zabezpieczeń ogniochronnych, jak również elementów z obudową ogniochronną.

Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji drewnianych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Streszczenie 5

Summary 5

1. Wprowadzenie 9

1.1. Ogólne informacje o projektowaniu konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów 9

1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika 10

2. Podstawy projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe 11

2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje 11

2.2. Klasy odporności ogniowej według PN-EN 13501-2  12

2.3. Zasady ustalania obciążeń w warunkach pożarowych według PN-EN 1991-1-2  15

3. Zachowanie się konstrukcji drewnianych w warunkach pożarowych 19

3.1. Charakterystyka ogólna 19

3.2. Zwęglanie drewna i materiałów drewnopochodnych 19

3.3. Właściwości wytrzymałościowe drewna w wysokiej temperaturze 27

3.4. Właściwości termiczne drewna 28

4. Zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe 31

4.1. Informacje ogólne 31

4.2. Zasady projektowania w warunkach normalnych według PN-EN 1995-1-1  31

4.3. Zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe 36

4.4. Metoda zredukowanego przekroju 38

4.5. Metoda zredukowanych właściwości 38

4.6. Przykłady obliczeń 42

5. Odporność ogniowa zestawów ściennych i stropowych 53

5.1. Analiza funkcji nośnej 53

5.2. Analiza funkcji oddzielającej 60

6. Projektowanie połączeń 70

6.1. Zasady ogólne 70

6.2. Złącza z bocznymi elementami drewnianymi (złącza typu drewno-drewno) 71

6.3. Złącza z zastosowaniem zewnętrznych płytek stalowych (złącza typu drewno-stal) 82

Bibliografia 83

  • Tytuł: Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5
  • Autor: Grzegorz Woźniak, Paweł Roszkowski
  • ISBN: 978-83-249-6758-2, 9788324967582
  • Data wydania: 2021-12-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_29mz
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej