Helion


Szczegóły ebooka

 
Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami

Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami


Niniejsza monografia stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko w łańcuchu dostaw.

W opracowaniu zostały omówione m.in. takie zagadnienia, jak:

– istota oceny i ewaluacji dostawców, w tym przede wszystkim ewaluacji środowiskowej,

– charakterystyka łańcucha dostaw oraz zarządzania nim,

– etapy zarządzania procesem zakupu oraz budowania relacji z dostawcami,

– propozycja nowego podejścia do ewaluacji dostawców.

Publikacja jest skierowana do:

– menadżerów i specjalistów zajmujących się oceną i ewaluacją dostawców, badaczy związanych z obszarami zarządzania zakupami, logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania środowiskowego,

– studentów kierunków ekonomicznych, logistyki, zarządzania i ochrony środowiska.

Monografia została opracowana na podstawie rozprawy wyróżnionej jako najlepsza praca doktorska z zakresu logistyki w I Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe z Zakresu Logistyki, organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński pod patronatem Enea Operator sp. z o.o.

Wstęp            7

 

Rozdział 1. Relacje z dostawcami w łańcuchu dostaw 13

  1. Zarządzanie procesem zakupu a relacje z dostawcami      13
   1. Etapy zarządzania procesem zakupu 16
  2. Koncepcja łańcucha dostaw         17
   1. Zarządzanie łańcuchem dostaw        21
  3. Charakterystyka relacji z dostawcami       25
   1. Budowanie relacji z dostawcami       27
   2. Zarządzanie relacjami z dostawcami 30
  4. Modele relacji z dostawcami        32
   1. Modele macierzowe relacji z dostawcami     34
   2. Znaczenie relacji partnerskich z dostawcami 39
  5. Współpraca i współdziałanie środowiskowe a relacje z dostawcami         41
   1. Koncepcja green purchasing (zielone zakupy)          43
   2. Inicjatywy przedsiębiorstw na rzecz ograniczania negatywnego oddziaływania dostawców na środowisko   47

 

Rozdział 2. Ewaluacja środowiskowa dostawców         51

  1. Istota pojęcia ewaluacji    51
  2. Ewaluacja a ocena dostawców      53
   1. Ocena wstępna jako element selekcji dostawców    57
   2. Ocena okresowa jako element współpracy z dostawcami     59
   3. Kryteria oceny dostawców    59
   4. Formy, metody i techniki oceny dostawców 65
  3. Istota ewaluacji dostawców         67
   1. Obszary ewaluacji dostawców          69
   2. Propozycja podejścia do ewaluacji dostawców         73
  4. Ewaluacja środowiskowa dostawców       76
   1. System indeksowania „zielonych dostawców”          82
   2. Propozycja obszarów ewaluacji środowiskowej dostawców  82

 

Rozdział 3. Omówienie założeń, metodyki i przedmiotu badań            87

  1. Założenia i metodyka badań         87
  2. Przedmiot badania empirycznego – sektor chemiczno-farmaceutyczny i tworzyw sztucznych      90
  3. Zawartość merytoryczna kwestionariusza badania empirycznego 92

 

Rozdział 4. Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami – wyniki badań empirycznych              99

  1. Przykłady dobrych praktyk związanych z ewaluacją środowiskową dostawców    109
   1. Together for Sustainability i EcoVadis            110
   2. Pharmaceutical Supply Chain Initiative          115
   3. Kodeksy postępowania z dostawcami a ewaluacja środowiskowa dostawców          117
  2. Rekomendacje dla prowadzenia ewaluacji środowiskowej dostawców    120

 

Zakończenie   129

Bibliografia     133

Spis tabel       145

Spis rysunków            149

Indeks pojęć  151