Helion


Szczegóły ebooka

 
Historia wewnętrzna

Historia wewnętrzna


Książka, która zrewolucjonizowała myślenie o zdrowiu i pokazała, że jelita jeden z naszych najważniejszych narządów mają nieodparty urok i że można o nich mówić zrozumiale, obrazowo i niezwykle dowcipnie.

Przeczytaj książkę, na której punkcie oszalały miliony ludzi na całym świecie, a twoje postrzeganie własnego ciała zmieni się o 180 stopni. Giulia Enders potrafi jak nikt inny opowiadać o tym, co dzieje się w naszych jelitach i jak zachodzące tam procesy przekładają się na najróżniejsze, często zaskakujące, aspekty naszego życia, a świeżego spojrzenia młodej lekarki dopełniają przezabawne rysunki jej siostry Jill.

Odporność, waga ciała, podatność na alergie, poziom życiowej energii To niesamowite, jak wiele zależy od naszych jelit! Zadbaj więc o ten cenny narząd, wprowadzając zawarte w książce wskazówki, a on z pewnością ci się odwdzięczy. Najpierw jednak poznaj jego piękną historię wewnętrzną.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • 1. Jelito w roli głów­nej
  • Jak się robi kupę  i czemu warto o to pytać?
  • W przed­sionku układu tra­wien­nego
  • Budowa prze­wodu pokar­mo­wego
  • Co tak naprawdę jemy?
  • Aler­gia, nad­wraż­li­wość i nie­to­le­ran­cja
  • O kupie słów kilka
 • 2. Uner­wie­nie prze­wodu pokar­mo­wego
  • Jak prze­biega trans­port jedze­nia
  • Kwa­śne odbi­ja­nie się
  • Wymio­to­wa­nie
  • Zapar­cia
  • Mózg i trze­wia
 • 3. Świat mikro­bów
  • Czło­wiek jako eko­sys­tem
  • Bak­te­rie a układ odpor­no­ściowy
  • Roz­wój flory bak­te­ryj­nej
  • Bak­te­rie jeli­towe u doro­słych
  • Zna­cze­nie flory jeli­to­wej
  • Czarne cha­rak­tery  złe bak­te­rie i paso­żyty
  • O higie­nie i dobrych bak­te­riach
 • 4. Oś mózg-jelita
  • Oś mózgjelita: co nowego wiemy
  • Ape­tyt na kwa­śne
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Naj­waż­niej­sze źró­dła