Helion


Szczegóły ebooka

 
Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, określone kodem CPV: 45210000-2, 45262300-4 oraz 45262321-7.

Zakres opracowania obejmuje wymagania i sposoby przygotowania podłoży, podkładów oraz wykonywanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, a także kontrolę ich wykonania i odbiory robót.

Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie obejmują maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu omawianych posadzek.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

1.3. Rodzaje podłóg 9

2. Dokumentacja techniczna 9

3. Materiały do wykonywania podłóg 10

4. Sprzęt i narzędzia 11

5. Podłoża 12

5.1. Rodzaje podłoży 12

5.2. Wymagania 12

6. Wykonanie podłóg 12

6.1. Wymagania ogólne 12

6.2. Metody utwardzania powierzchni 14

6.3. Szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe 15

6.4. Wymagania szczegółowe 16

7. Kontrola wykonania podłóg 17

7.1. Kontrola podłoża 17

7.2. Kontrola materiałów 17

7.3. Kontrola międzyoperacyjna 18

7.4. Kontrola końcowa 19

8. Odbiór robót 21

Bibliografia 22