Helion


Szczegóły ebooka

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych


Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych realizowanych jako monolityczne lub prefabrykowane.

Niniejsze warunki nie dotyczą: fabrycznie wytwarzanych akcesoriów do zbrojenia będących przedmiotem krajowych i europejskich ocen technicznych, określających bezpośrednio ich przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz właściwości użytkowe, a także akcesoriów stosowanych do wykonywania zbrojenia, a niebędących wyrobami budowlanymi, takimi jak np. podkładki dystansowe.

Zamieszczone w opracowaniu rysunki są szkicami poglądowymi, w których ze względu na ich czytelność mogą występować odstępstwa od ogólnie przyjętych zasad rysowania i wymiarowania zbrojenia. Terminologię i podstawy statystyczne związane z tolerancjami w budownictwie, jak również zasady ich przedstawiania oraz weryfikacji, można znaleźć w odpowiednich polskich normach.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

2. Dokumentacja 7

2.1. Dokumentacja projektowa 7

2.2. Dokumentacja prac zbrojarskich 8

3. Materiały do wykonania zbrojenia 9

3.1. Wymagania ogólne 9

3.2. Stal zbrojeniowa 10

3.3. Zgrzewane siatki płaskie 10

3.4. Kratownice z prętów zbrojeniowych 10

3.5. Elektrody 11

3.6. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych 11

4. Odbiór materiałów do zbrojenia betonu i odbiór robót zbrojarskich 12

4.1. Odbiór dostarczonych materiałów 12

4.2. Odbiory zbrojenia elementów żelbetowych 14

5. Odchyłki wykonania zbrojenia 15

6. Tolerancje wykonania spoin 19

7. Cechowanie, pakowanie, składowanie oraz transport prętów i szkieletów zbrojeniowych 22

8. Wykonywanie zbrojenia 23

9. Łączenie prętów przez zgrzewanie i spawanie 25

10. Kontrola jakości połączeń spajanych 28

Bibliografia 30

Załącznik 33