Helion


Szczegóły ebooka

 
Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z montażem podłóg zewnętrznych z desek kompozytowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Niniejsze warunki techniczne dotyczą podłóg na legarach, wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobów, obejmującego deski kompozytowe, legary oraz elementy mocujące i uzupełniające, tworzącego wraz z technologią montażu system podłogowy.

Opracowanie dotyczy podłóg przeznaczonych do ruchu pieszego, montowanych na zewnętrz budynków na podłożu betonowym, np. na tarasach, werandach, przy basenach zewnętrznych, a także okładzin zewnętrznych schodów betonowych. Nie obejmuje podłóg wewnątrz pomieszczeń. Nie dotyczy także podłóg instalowanych na konstrukcji szkieletowej (np. drewnianej lub metalowej), podłóg wykonywanych bezpośrednio na gruncie, jak również pomostów, promenad itp.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoża i sposobów jego oceny, wykonywania podłóg i odbioru robót. Zawiera także wytyczne użytkowania, pielęgnacji i konserwacji.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

1.3. Elementy zestawu i konstrukcja podłogi 8

2. Dokumentacja robót 12

3. Materiały do wykonywania podłóg zewnętrznych 12

4. Badania i odbiór materiałów 14

5.Sprzęt, narzędzia, urządzenia 15

6. Warunki przystąpienia do robót 15

7. Wykonywanie robót 16

7.1. Postanowienia ogólne 16

7.2. Obróbka wstępna 17

7.3. Montaż podłóg 17

7.4. Montaż okładzin schodów 24

8. Odbiór robót 26

8.1. Odbiór pośredni 26

8.2. Odbiór końcowy 26

9. Użytkowanie, pielęgnacja, konserwacja 27

Bibliografia 28