Helion


Szczegóły ebooka

 
Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych

Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych.

Roboty naprawcze mogą obejmować: uzupełnienie ubytków betonu w zniszczonej otulinie (jeżeli nie nastąpiło odsłonięcie zbrojenia lub jego korozja), zahamowanie procesów korozji zbrojenia (jeżeli beton utracił właściwości ochronne w stosunku do stali, a pręty nie zostały uszkodzone w stopniu wymagającym uzupełnienia) oraz iniekcję i wypełnienie rys oraz pustek powstałych w konstrukcji.

Do wykonywania napraw wymienionych wyżej stosuje się: wyroby cementowe, obejmujące mieszanki betonowe i mieszanki z zapraw cementowych z mineralnymi dodatkami lub domieszkami modyfikującymi korzystnie ich właściwości, wyroby polimerowo-cementowe, stanowiące mieszanki zapraw cementowych z domieszkami lub dodatkami polimerów modyfikującymi korzystnie ich właściwości oraz żywice syntetyczne lub mieszanki z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi, takimi jak plastyfikatory, barwniki itp.

Opracowanie dotyczy grupy wyrobów ogólnie nazywanych kompozytami żywicznymi.

Naprawy elementów z betonu wykonywane z zastosowaniem kompozytów żywicznych obejmują: wypełnianie i uszczelnianie rys w betonie oraz wypełnianie ubytków w betonie mające na celu przywrócenie pierwotnego kształtu elementu oraz nośności elementu.

Niniejszy zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

2. Dokumentacja 9

2.1. Wymagania ogólne 9

2.2. Dziennik budowy 9

2.3. Dokumentacja jakości wyrobów 9

3. Wymagania dotyczące wyrobów 10

3.1. Rodzaje wyrobów 10

3.2. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów naprawczych na budowę 10

4. Wymagania dotyczące wykonawstwa 11

4.1. Przygotowanie wyrobów do wykonania napraw 11

4.2. Przygotowanie podłoża betonowego 13

4.3. Wykonanie napraw 13

5. Odbiór robót naprawczych 14

5.1. Wymagania ogólne 14

5.2. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 15

5.3. Protokół odbioru przejściowego i odbioru końcowego 17

Bibliografia 18