Helion


Szczegóły ebooka

 
Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.

Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Dokumentacja robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych 7

2. Materiały do wykonywania okładzin i posadzek ceramicznych 8

3. Sprzęt i narzędzia 9

4. Warunki przystąpienia do robót 9

5. Roboty okładzinowe 9

5.1. Podłoża pod okładzinę 9

5.2. Wykonanie okładziny 10

5.3. Kontrola wykonania okładziny 11

6. Roboty posadzkowe 11

6.1. Podłoża pod posadzki 11

6.2. Wykonanie posadzki 12

6.3. Kontrola wykonania posadzki 13

7. Odbiór okładzin i posadzek 13

8. Konserwacja okładzin i posadzek ceramicznych 14

Bibliografia 14