Szczegóły ebooka

Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich

Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich

Michał Wójtowicz

Ebook

Przedmiotem instrukcji są wymagania dotyczące prawidłowego projektowania, wykonania i kontroli wykonania lakierowych systemów ochronnych na stalowych konstrukcjach budowlanych. Instrukcja dotyczy wyłącznie antykorozyjnej funkcji systemów malarskich. Nie dotyczy zaś innych funkcji, takich jak: zabezpieczenia przed mikroorganizmami, chemikaliami, narażeniami mechanicznymi, ogniem.

Instrukcja obejmuje następujące rodzaje powierzchni: elementów ze stali węglowej lub niskostopowej, powierzchni elementów ze stali jw., natryskiwanych cieplnie cynkiem, aluminium lub ich stopami, ocynkowanych zanurzeniowo i elektrolitycznie, szerardyzowanych, zabezpieczonych farbą do gruntowania do czasowej ochrony oraz innych wymalowanych powierzchni. W instrukcji przedstawiono zabezpieczenia wyrobami lakierowymi schnącymi lub utwardzającymi się w warunkach otoczenia. Nie dotyczy ona materiałów powłokowych proszkowych, emalii piecowych, farb termoutwardzalnych, powłok lakierowych o grubości powyżej 2 mm, wykładzin zbiorników oraz wyrobów do chemicznego przygotowania powierzchni.

Opracowanie jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców i służb nadzoru budowlanego. Nie dotyczy technologii metalizacji. Opracowano ją na podstawie normy PN-EN ISO 12944-1 do 8.

1. Wstęp 5

1.1. Przedmiot i zakres instrukcji 5

1.2. Normy związane 5

1.3. Definicje 8

2. Klasyfikacja środowisk 9

2.1. Korozja atmosferyczna 9

2.2. Korozja w wodzie i gruncie 11

3. Trwałość zabezpieczeń malarskich 12

4. Projektowanie konstrukcji stalowych – niektóre wymagania 13

4.1. Wymagania ogólne 13

4.2. Wymagania szczególne 13

5. Przygotowanie powierzchni do nakładania systemów malarskich 18

5.1. Wymagania w zakresie przygotowania powierzchni 18

5.2. Metody przygotowania powierzchni 19

5.3. Ocena przygotowanych powierzchni 21

6. Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń 26

7. Dobór wyrobów do ochronnych systemów malarskich 28

7.1. Wymagania w zakresie stosowania farb 28

7.2. Rodzaje farb 29

7.3. Dobór farb do ochronnych systemów malarskich 29

8. Wykonanie, nadzór i warunki odbioru prac malarskich 34

8.1. Wykonanie prac malarskich 34

8.2. Kontrola wykonania 37

8.3. Wymagane dokumenty przy odbiorze robót 37

  • Tytuł: Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich
  • Autor: Michał Wójtowicz
  • ISBN: 978-83-249-3231-3, 9788324932313
  • Data wydania: 2021-12-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ao7
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej